Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

řízení

Hledání v oborech

Mazací zařízení, maznice, olejničky, olejové hospodářství

Uzemňovací zařízení, hromosvody

Telefony, mobilní telefony, interkomunikační zařízení a příslušenství

Příslušenství pro telekomunikační zařízení, GSM moduly

Příslušenství rádiových, televizních, ozvučovacích a audio zařízení

Profesionální nahrávací zařízení, rekordéry, kopírovací zařízení

Elektronické filtry, tunery, mikroelektronické obvody a zařízení

Vybavení jaderných elektráren, jaderné reaktory, jaderná zařízení

Jaderné palivo, zdroje záření, izotopy a zařízení na přípravu paliva

Měřicí a řídicí přístroje pro jaderná zařízení a jaderné systémy

Elektrické testovací přístroje, zkušební zařízení

Dynamické zkušební přístroje, zařízení pro dynamické testování

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje stavebních materiálů

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje papíru a buničiny

Zkušební zařízení, měřicí, přístroje pryže, plastů, kůže, obuvi

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje textilu

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje barev, nátěrů, laků

Zkušební zařízení, testovací přístroje diamantů

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje kovů

Průmyslová záznamová zařízení, zapisovače

Vojenské optické přístroje, teleskopy, zaměřovací, sledovací zařízení

Vybavení, stroje a zařízení pro zpracování kinematografických filmů

Automatické váhy, mostové váhy, plnicí zařízení

Laboratorní zařízení a nástroje pro zdravotnictví

Přístroje a zařízení pro oční lékařství, oftalmické přístroje

Lodní vybavení, zařízení a součásti

Díly řízení, volanty, tlumiče, zavěšení kol motorových vozidel

Střely, rakety, odpalovací zařízení a příslušenství

Přístavní vybavení, zařízení přístavů

Přístavní manipulační zařízení, jeřáby, dopravníky

Železniční posunovací a manipulační zařízení, točny

Elektrická signalizace a železniční zabezpečovací zařízení

Dopravní značky, semafory, signalizační zařízení pro silniční provoz

Letištní zařízení, vybavení letišť

Vybavení a zařízení pro letecké opravny, údržbu letadel

Pneumatické a hydropneumatické systémy a zařízení

Hydraulické a olejohydraulické systémy a zařízení

Elektrická průmyslová topná tělesa a zařízení, ohřívače vody

Elektrická malá kuchyňská zařízení, kávovary, přístroje pro domácnost

Elektrická zařízení pro domácnost a kadeřnictví, vysoušeče vlasů

Díly a příslušenství chladicích systémů a zařízení

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení

Průmyslové ochranné a bezpečnostní zařízení, kryty, štíty

Zemědělské, lesnické, potravinářské a tabákové stroje a zařízení

Destilační zařízení, rektifikační technologie, procesové výtopny

Laboratorní přístroje, vybavení, zařízení a potřeby

Mikrobiologické laboratorní přístroje, vybavení, zařízení a potřeby

Textilní, oděvní, kožedělné a obuvnické stroje a zařízení

Stroje a zařízení na výrobu buničiny a papíru, vařáky, lisy, síta, drtiče

Stroje a zařízení na výrobu buničiny a papíru, vařáky, lisy, síta, drtiče

Papírenské stroje a zařízení na výrobu papíru, navíjecí stroje, válce

Papírenské stroje a zařízení na výrobu papíru, navíjecí stroje, válce

Stroje a zařízení na výrobu a zpracování lepenky, kartonu, desek

Stroje a zařízení na dokončování a zpracování papíru, papírenství

Stroje a zařízení na dokončování a zpracování papíru, papírenství

Stroje a zařízení na dokončování, řezání a lepenky, lepenkové obaly a kartony

Tiskařské stroje a zařízení, knihtisk, litografie, rotační tisk, ofset, nátisky

Tiskařské stroje a zařízení, knihtisk, litografie, rotační tisk, ofset, nátisky

Potiskovací stroje, zařízení na potisk, potisk plastů, kovů, porcelánu

Sázecí a fotosázecí stroje a zařízení, náhradní díly a příslušenství

Litografické, ofsetové, děrovací a ohýbací stroje a zařízení, fotomechanický tisk

Čtecí stroje a zařízení, skenery, scanery, tiskařský průmysl

Zařízení a stroje pro filmový tisk

Zařízení pro tiskárny, tiskařské rámy, počítadla, tiskové válce, polygrafie

Zařízení pro tiskárny, tiskařské rámy, počítadla, tiskové válce, polygrafie

Knihařské stroje a zařízení, skládací a lepicí stroje, vazba, lepení, válce, lisy

Fotokopírovací zařízení, černobílé a barevné kopírky, válce do kopírek

Kancelářské stroje a zařízení, faxy, diktafony, drtičky, třídiče

Kancelářské stroje a zařízení, faxy, diktafony, drtičky, třídiče

Zařízení pro ukládání dat, diskové mechaniky, pevné disky HDD

Zařízení místní počítačové sítě LAN

Stroje a zařízení pro hlubinnou těžbu

Stroje a zařízení pro hlubinnou těžbu

Stroje a zařízení pro povrchovou těžbu

Stroje a zařízení pro úpravu uhlí, rudy a nerostů

Stroje a zařízení pro zpracování kamene, kamenolomy, průmysl kamene

Zařízení na těžbu písku a štěrku, rypadla

Vrtačky, vyvrtávací a hloubící stroje a zařízení pro stavebnictví

Vrtné stroje, nástroje a zařízení, soupravy na ropu a zemní plyn

Vrtné soupravy a zařízení pro vrtání v příbřežních vodách

Stroje a zařízení pro těžbu ropy, plynu a vody

Provozy a zařízení pro výrobu cementu a sádry, zpracování křídy a vápna

Provozy a zařízení pro výrobu produktů z cementu, malty a omítek

Provozy a zařízení pro výrobu betonových výrobků, lisy, formy

Provozy a zařízení pro výrobu hliněných tašek a cihel

Stroje a zařízení na výrobu porcelánu, kameniny a keramiky

Stroje a zařízení na výrobu porcelánu, kameniny a keramiky

Provozy a zařízení pro výrobu brusných výrobků, brusné kotouče

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro zpracování minerálních vláken a dřevocementu

Stavební stroje a zařízení, řezačky, čerpadla

Stroje a zařízení na míchání a ukládání betonu, míchačky betonu

Stroje a zařízení pro zemní a silniční práce, cestářské práce

Stroje a zařízení pro zemní a silniční práce, cestářské práce

Stroje a zařízení pro údržbu silnic

Stroje a zařízení pro výstavbu a údržbu železničních tratí, železnice

Stroje a zařízení pro stavbu mostů a tunelů

Stroje a zařízení pro výstavbu přístavů, říčních staveb a kanálů

Těžká mechanická manipulační zařízení, jeřáby, navijáky, kladkostroje, zvedáky

Těžká mechanická manipulační zařízení, jeřáby, navijáky, kladkostroje, zvedáky

Zařízení pro dopravu a ukládání sypkých materiálů, dopravníky, podávače

Zařízení pro dopravu a ukládání sypkých materiálů, dopravníky, podávače

Zařízení pro dopravu a skladování kusového zboží, dopravníky, elevátory

Zařízení pro dopravu a skladování kusového zboží, dopravníky, elevátory

Pneumatická manipulační zařízení, dopravníky

Manipulační a dopravní stroje a zařízení, automatizované, skladovací systémy

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství tahačů, vozíků a přívěsů, upínací zařízení, nápravy

Roboty průmyslové, robotická, automatizovaná zařízení, robotika, automatizace

Vysoké pece, kuplovny, kompletní zařízení a součásti

Stroje a zařízení pro úpravu rudy, vysoké pece, sušení, granulování, briketování

Plnicí stroje a zařízení pro vysoké pece, kuplovny, dopravníky, vozíky

Zařízení na zpracování vysokopecní strusky, slévárny

Zařízení na úpravu plynu a horkého vzduchu, vysoké pece, rekuperátory

Pece a zařízení pro vytavování a tavení kovů, konvertory, licí pánve

Stroje a zařízení, výroba kovových plechů a pásů

Stroje a zařízení, výroba kovových trubek, tažení, řezání

Stroje pro vytlačování kovů, vytlačovací zařízení, náhradní díly

Elektrometalurgie, provozy a zařízení, pece, elektrolytická rafinace, regenerace

Slévárenské stroje a zařízení pro gravitační lití, kovové formy

Tlakové lití, licí, tlakové a formovací stroje a zařízení

Stroje a zařízení na přípravu slévárenských forem a jader, jaderníky

Stroje a zařízení na čištění odlitků, otryskávání, pískování, broušení

Stroje a zařízení na povrchovou úpravu kovů, fosfátování kovů

Stroje a zařízení na povrchovou úpravu kovů, galvanika, elektrolytické zinkování

Pomocná zařízení strojů na povrchovou úpravu kovů, odmašťování, čištění

Stroje a zařízení na tryskání broky, otryskávání

Stroje a zařízení na natírání, lakování, emailování a práškové stříkání kovů

Stroje a zařízení pro svařování a řezání kovů plamenem, svářečky, řezáky

Stroje a zařízení pro obloukové svařování, obloukové svářečky

Stroje a zařízení pro bodové a odporové svařování, svářečky odporové

Elektronické svářečky a zařízení na kovy, laserové, ultrazvukové

Stroje a zařízení pro svařování nárazem a výbuchem, svařovací lisy

Stroje a zařízení pro měkké a tvrdé pájení, pájecí stroje

Pomocná zařízení pro svařování a pájení

Stroje a zařízení na výrobu různých kovových výrobků

Stroje a zařízení na výrobu různých kovových výrobků

Stroje a zařízení na zpracování kmenů pro pilařské závody

Zařízení na úpravu a povrchovou úpravu dřeva, zpracování dřeva

Přídavná zařízení, součásti dřevoobráběcích strojů

Stroje a zařízení na výrobu korku, korkových zátek, zpracování korku

Stroje a zařízení na drahokamy, řezání, broušení, vrtání drahokamů

Stroje a zařízení pro klenotnictví

Stroje a zařízení pro hodinářství, nástroje pro hodináře

Stroje a zařízení pro hodinářství, nástroje pro hodináře

Stroje a zařízení pro optický průmysl a optiky

Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Stroje a zařízení pro elektronický průmysl

Stroje a zařízení pro elektronický průmysl (pokr.)

Stroje a zařízení, průmyslové, různé výrobní systémy

Montážní stroje a zařízení, montážní systémy

Montáž, opravy a údržba různých strojů a zařízení

Časovací zařízení, časovače, časové zapisovače, časové spínače

Prodejní automaty, zařízení na mince

Hrací automaty a zařízení, kulečníky a zařízení pro herny

Prodejní automaty, zařízení na mince, distributoři

Měřicí a testovací přístroje, kontrolní systémy a zařízení, distributoři

Oceánografické měřicí přístroje, navigační zařízení, distributoři

Stroje a zařízení pro hutnictví a kovoobrábění, distributoři

Dřevozpracující stroje a zařízení, stroje na dřevo, distributoři

Stroje a zařízení pro optický, sklářský a keramický průmysl, distributoři

Hydraulické a pneumatické stroje, nástroje a zařízení, distributoři

Zemědělské, zahradnické a lesnické stroje a zařízení, distributoři

Stroje a zařízení pro tabákový průmysl, distributoři

Stroje a zařízení pro potravinářství a výrobu nápojů, distributoři

Gastronomické stroje a zařízení hotelů, kaváren, kuchyní, distributoři

Stroje a zařízení pro chemický, farmaceutický průmysl, laboratoře, distributoři

Stroje a zařízení pro petrochemický průmysl, distributoři

Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryže, distributoři

Balicí stroje a zařízení, obalové a lepicí stroje, plniče lahví, distributoři

Stroje a zařízení pro prádelny a chemické čistírny, distributoři

Stroje a zařízení pro výrobu a úpravu buničiny, papíru, lepenky, distributoři

Těžební a důlní stroje a zařízení, distributoři

Zemní, silniční a stavební stroje a zařízení, náhradní díly, distributoři

Stroje, zařízení a příslušenství pro těžbu ropy a zemního plynu, distributoři

Stroje a zařízení na úpravu vody a čistírny odpadních vod, distributoři

Zařízení pro fyzioterapii, rehabilitace a protetiku, distributoři

Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři

Telekomunikační zařízení, distributoři

Rozhlasová, televizní a audiovizuální zařízení, distributoři

Systémy a zařízení pro obnovitelnou energii, distributoři

Kancelářské stroje, zařízení a nábytek, distributoři

Námořní a přístavní zařízení, lodní motory, distributoři

Letadla, helikoptéry, letadlové přístroje, letištní zařízení, distributoři

Vybavení čerpacích stanic, mycí a parkovací zařízení pro vozidla, distributoři

Stroje, zařízení a provozy pro dopravní infrastrukturu, distributoři

Zařízení pro využívání volného času

Řízení a provozování hotelů, restaurací a barů, provozovatelé

Řízení železnic, železniční společnosti, služby, provozovatelé

Řízení podzemních drah, metra, příměstské železnice

Řízení pozemní dopravy, tramvají, trolejbusů, autobusů

Řízení dálnic, správa dálnic, správa tunelů

Řízení potrubní dopravy, ropovody, plynovody

Řízení přístavů, přistavy, provozovatelé přístavů

Řízení vnitrozemské vodní dopravy, úřady

Řízení letišť, provozovatelé letišť, řízení letového provozu, letiště

Manažerské služby, řízení procesů, správa firem

Komerční budovy a podnikatelská centra, řízení, prodej, pronájem

Nákupní centra, provoz nákupních center, řízení výstavby center

Faktoringové služby, faktoring, konkurzní řízení

Zemědělské stroje a zařízení,pronájem

Stroje a zařízení pro doly a těžbu ropy, pronájem

Stavební stroje a zařízení, pronájem

Váhy, vážicí, měřicí a testovací zařízení, pronájem

Nemocniční, zdravotní, zubní, stomatologické a veterinární zařízení, pronájem

Manipulační technika a zařízení, pronájem

Tepelná, chladírenská a klimatizační technika a zařízení, pronájem

Průmyslové čisticí systémy a zařízení, pronájem

Kancelářské stroje, zařízení a nábytek, pronájem

Telekomunikační, audivizuální zařízení, ozvučení velkých prostorů, pronájem

Společenská, zábavní, festivalová a soutěžní zařízení, pronájem

Pronájem televizních a filmových studií, zařízení a prostorů divadel

Návrhy, konstrukce a instalace manipulačních zařízení, inženýrství

Inženýrství pro nemocniční a zdravotnická zařízení, návrhy přístrojů

Inženýrství pro dopravní zařízení

Testování strojů a zařízení

Hledání ve firmách

Doporučujeme tyto dodavatele produktů a služeb

AL-SOLID, s.r.o.

Logo společnosti AL-SOLID, s.r.o.

Výroba a prodej: Hliníkové odlitky lité do pískových forem. Ruční a strojní formování. Zakázkové práce uměleckého lití. Odlitky lité do kokil. Výroba jader. Odlitky ze slitin hliní ...

Tovární 716
Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

+420483388469

Více informací

Hybešova 1282/16
Olomouc, 779 00

+420585111800

Více informací

CAMO, spol. s r.o.

Komplexní dodávky zařízení z oblasti výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky včetně integrovaných informačních systémů a tvorby software na zakázku.- počítačové sítě ...

Osvobození 237
Slavičín, 763 21

+420577343912

Více informací

Lužná 591, Šárka Business Park
Praha 6, 160 00

+420220999511

Více informací

LFM - servis s.r.o.

Logo společnosti LFM - servis s.r.o.

Lisy a třídírny odpadů Nabízíme komplexní řešení pro třídění a dotřídění odpadů a také lisy odpadu. Výhradní zastoupení německého výrobce lisů HSM pro oblast České rep ...

Suchý Vršek 2099/49
Praha 5, 158 00

+420603 457 957

Více informací

Werichova 981
Praha 5, 152 00

+420224818049-51

Více informací

CONTSYSTEM s.r.o.

Dodávky, prodej a servis manipulačních zařízení Steelbro pro manipulaci a překládku kontejnerů mezi jednotlivými druhy přeprav (silniční překladače, překládací zařízení pro nakládá ...

Korunní 709/10
Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

+420597582671

Více informací

CHEDS Praha

Logo společnosti CHEDS Praha

Naše společnost CHEDS, vyrábí a dodává barvy od roku 1992. Z původního sídla ve Zdibech jsme se v roce 2007 přestěhovali do nynějšího sídla v Praze U Průhonu 14 – Holešovice. Ja ...

U Průhonu 14
Praha 7, 170 00

+420284890890

Více informací

Adaptica a.s.

Dodáváme informační systém. Navrhneme systém přesně podle vašich požadavků a finančních možností. Organizujeme výběrová řízení. Uspořádáme výběrové řízení na informační systém a ...

Tyršovo nábřeží 5183
Zlín, 760 01

+420577 008 511, 577 008 512

Více informací

Žíšovská 1628
Praha 9 - Újezd nad Lesy, 190 16

+420+420-776367799

Více informací

INTERFLON Czech, s.r.o.

INTERFLON - Maziva která dokáží přinést úspory úplně každémuInterflon vyrábí vysoce kvalitní maziva pro všechny odvětví průmyslu včetně potravinářského průmyslu.Naše prod ...

Jinonická 80
Praha 5, 158 00

+420257214169

Více informací

RATTAY kovové hadice s.r.o.

Výroba a vývoj vlnovcových hadic a kompenzátorů z ušlechtilé oceli dle specifikace zákazníka. Firma RATTAY je již více než 30 let činná v oblasti výroby a vývoje vlnovcových ha ...

Kladenská 287/4
Liberec, 460 01

+420488577500-3

Více informací

U Stadionu 4
Břeclav, 690 02

+420519322980

Více informací

SVC GROUP s.r.o.

Logo společnosti SVC GROUP s.r.o.

Výroba tažných zařízení prodej tažný zařízení výroba tažného zařízení ...

Vysokov 179
Náchod, 54701

+420603360607

Více informací

STS Prachatice, a.s.

Strojírenská a obchodně servisní firma se zaměřením na zemědělství a lesnictví 1. Vlastní výroba - Traktorové vyvážecí soupravy (vyvážečky, traktorový vyvážeč dřeva) - Kvalitní tra ...

Těšovice 62
Husinec, 384 21

+420388302130

Více informací

ECOREM a.s.

Projektování elektrických zařízení, servis a revize zařízení VN a NN, výroba: rozvaděče NN, kabelové soubory VN, NN (vysokonapěťové, nízkonapěťové), trafostanice a rozvody včetně m ...

Stará cesta 1127
Jemnice, 675 31

+420725338595

Více informací

Sonnek Engineering s.r.o.

Průmyslové čerpací technologie pro potravinářský průmysl, chemický průmysl, stavebnictví a farmaceutický průmysl ...

Kutnohorská 369
Praha 10, 109 00

+420257720326

Více informací

Strojírny Podzimek, s.r.o.

Výroba, prodej, opravy, montáž:- stroje a zařízení pro těžbu a zpracování stavebních hmot- ocelové konstrukce- pásové dopravníky- montáže technologických celků< ...

Čenkovská 1060
Třešť, 589 01

+420567234140

Více informací

Karlovarská 5926
Chomutov, 430 01

+420474620771

Více informací

LAGUS s.r.o.

Výroba kovových součástí pro automobilový průmysl, kovoobrábění. Spojovací součásti, matky, nýty, podložky, šrouby, kovové příchytky, obrábění, soustružení, frézování, broušení, vr ...

Dělnická 1a
Jihlava, 586 01

+420567321059

Více informací

VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o.

Přepěťové ochrany, svodiče přepětí, odrušovací filtry, svodiče bleskových proudů, spínače, jističe, hlídače izolačního stavu, napájecí zdroje, síťové zdroje, spínané zdroje, AC-DC ...

Jedlová 395
Zruč - Senec, 330 08

+420377824986

Více informací

SCHNEIDER BOHEMIA spol. s r.o.

Logo společnosti SCHNEIDER BOHEMIA spol. s r.o.

Stacionární kompresory, přenosné kompresory, šroubové kompresory, zařízení na úpravu stlačeného vzduchu a příslušenství, rozvod stlačeného vzduchu, pneumatické nářadí, sponkovačky, ...

Sulkov 555
Líně, 330 21

+420377911314

Více informací

UCB TECHNOMETAL, s.r.o.

Nákup a prodej:- litinové profily- litinová pouzdra- litinové polotovary- obrábění litiny do úrovně polotovaru- CNC obrábění litiny – finální díly- ná ...

Chrustenice 163
Loděnice u Berouna, 267 12

+420313033300

Více informací

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

1) Výkup a recyklace odpadů olova, olověných autobaterií, prodej olova a slitin olova2) Výrobky na bázi olova, cínu, stříbra a dalších kovů, mj. pájky (vč. bezolovnatých), ple ...

Příbram č.p. 530
Příbram, 261 81

+420318470111

Více informací

GREEN Center s.r.o.

Společnost GREEN Center působí na trhu s parkovacími a přístupovými systémy již od roku 1992. Působíme v celé České republice a máme zastoupení v desítkách zahraničních zemí. Zabýv ...

Zenklova 1545/39
Praha 8 - Kobylisy, 180 00

+420+420 266 090 090

Více informací

P/A Bohemia s.r.o.

Logo společnosti P/A Bohemia s.r.o.

Zařízení pro lisování a tváření kovů.Zařízení pro odvíjení, rovnání a dělení drátu.Odvíjecí a rovnací zařízeníVálečkové podavače. Válečkové podavače s rovnačkou ...

Zápy 110
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01

+420326906122

Více informací

LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Logo společnosti LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Výroba a dodávky:- mazací technika (mazací hlavice a zátky, mazací nástavce, maznice, mazací lisy, mazací systémy, čerpadla, olejničky, olejoznaky, trychtýře, odměrné nádoby, ...

Jablůnka 626
Jablůnka, 756 23

+420571452203

Více informací

FLORES Software s.r.o.

Společnost FLORES Software vyvíjí a implementuje Informační systém FLORES, který není jen ERP software, ale i ucelená metodika pro řízení každé firmy. Součástí IS FLORES jsou aplik ...

Jeremiášova 1422/7b
Praha-Řeporyje, 155 00

+420602222750

Více informací

HEINRICH INNOVATION s.r.o.

ážení obchodní partneři, firma Heinrich Innovation s.r.o. je neakreditovaná inspekční, konzultační a školící organizace, která se zaměřuje na obor výroby a instalaci tlakových za ...

Skalice 317
Frýdek-Místek 1, 738 01

+420777323593

Více informací

Staňkova 557/18a
Brno, 602 00

+420541643111

Více informací

MV Technik, s.r.o.

Vývoj, výroba, prodej, montáž a servis manipulační techniky.Základní produktové řady:1) Stacionární a mobilní manipulátory - pro materiál ve výrobě, který je potřeba odeb ...

Obolecká 211
Chotěboř, 583 01

+420569622306

Více informací

Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

Logo společnosti Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

Naší hlavní činností je tryskání suchým ledem, kterým se zabýváme od r.2003. Působíme nejen v ČR, ale také třeba v N ...

Hodějovická 2264
Pelhřimov, 393 01

+420565 383 886

Více informací

Gantry Rail s.r.o.

Logo společnosti Gantry Rail s.r.o.

Dodávky a montáž: jeřábové dráhy, kolejové dráhy, jeřábové a tramvajové kolejnice a břemenových elektromagnetů. Efektivnost, mnohostrannost, flexibilita, produktiv ...

Bavorská 856
Praha 5, 155 41

+420224453530

Více informací

BOHEMIA SEAL, s.r.o.

Obchodní činnost, prodej náhradních dílů pro průmysl, zemědělství a automobily:- průmyslové kovové, pryžové a plastové těsnění- rotační hřídelová těsnění- klínové ře ...

Horní Tošanovice 1
Hnojník, 739 53

+420558694401

Více informací

KOVO Kubů, s.r.o.

Výroba a prodej skladového a dílenského zařízení:- paletové a skladové regály- palety a palety pro automobilový průmysl- kontejnery- manipulační technika (ploši ...

Zelený Háj 1, Vojtanov
Cheb, 350 02

+420354593377

Více informací

S & Ř, CH KOVO, s.r.o.

Zakázková strojírenská výroba:- robotické svařování- CNC zpracování tenkého plechu a tenkostěnných profilů na zakázku na laserových řezacích centrech Bystronic. Byspeed 4 ...

Chroustovice 156
Chroustovice, 538 63

+420469614111

Více informací

HASTEX & HASPR s.r.o.

Výroba, montáž, opravy a prodej hasicí přístroje, hasicí přístroje a hasící systémy, plnění tlakových nádob C02, periodické zkoušky tlakových zařízení, školicí a poradenská činnost ...

Srch 229
Staré Hradiště u Pardubic, 533 52

+420466411346

Více informací

STARMON s.r.o.

Výroba, dodávky a montáž zabezpečovací a informační zařízení se zaměřením pro železniční dopravu, elektronická stavědla, mobilní zabezpečovací zařízení staniční, provizorní zabezpe ...

Průmyslová 1880
Choceň, 565 01

+420465471415

Více informací

Emil Kolář - truhlářství

Logo společnosti Emil Kolář - truhlářství

Na začátku stál jediný muž s jediným dlátem, usilující o vytvoření prosperující a soběstačné firmy. Po 23 letém působení na českém trhu s truhlářskými produkty se firma rozrost ...

Sobíňov 243
SOBÍŇOV, 582 62

+420569 694 521

Více informací

K Silu 1966
Pelhřimov, 393 01

+420565301850

Více informací

STASTO Automation s.r.o.

Prodej pneumatických zařízení (Vlašim, Benešov, Týnec nad Sázavou)Pracovní prvkyProdej pracovních prvků. Pracovní prvky VESTA. Pneumatické válce VESTA. Válce se závitem, ...

K Náklí 512
Týnec nad Sázavou, 257 41

+420317701700

Více informací

Gemerská 496/2
Litovel, 78401

+420606647065

Více informací

TYNTECH s.r.o.

Konvenční i CNC obráběcí stroje, univerzální frézky, obráběcí centra, soustruhy. CNC děličky a otočné stoly, dodávka, instalace, servis na stoje s řízením Heidenhain, Siemens, Fanu ...

Hranická 1413
Lipník nad Bečvou, 751 31

+420588110333

Více informací

METALLURGICAL & STEEL SERVICE s.r.o.

Naše společnost byla založena za účelem poskytování služeb v oblasti údržby stávajícího technologického zařízení, ale i při instalaci nového technologického zařízení, a to v oborec ...

Čs. armády 877/20
Ostrava, 710 00

+420596 240 678

Více informací

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Zaměřujeme se na kompletní vybavení interiérů pro kanceláře, hotely, zdravotnictví, domovy sociální péče, laboratoře, prodejny, showroomy, bytové interiéry a další. Poskytujeme veš ...

Hradská 280
Humpolec, 396 01

+420777 740 479

Více informací

Slovanská alej 24
Plzeň, 326 00

+420+420 377 448 688

Více informací

Chrudichromská 2423/15a
Boskovice, 680 01

+420516499310

Více informací

APARTMÁN STARÁ ŠKOLA

Logo společnosti APARTMÁN STARÁ ŠKOLA

Hledáte ubytování v Krkonoších s možností relaxace, odpočinku a různých aktivit? Ať je zima, nebo léto, náš Apartmán Stará Škola v Krkonoších Vám nabídne vše pod jednou střechou. V ...

Vysoké nad Jizerou - Horní Tříč č.58
Krkonoše, 513 01

+420777 740 476

Více informací

Schwestern

Zaměřujeme se na kompletní vybavení interiérů pro kanceláře, hotely, zdravotnictví, domovy sociální péče, laboratoře, prodejny, showroomy, bytové interiéry a další. Poskytujeme veš ...

Vinohradská 130
Praha 3, 130 00

+420777 740 476

Více informací

Trojanova 27
KOLÍN 2, 28002

+420775419460

Více informací

Plastpol, s.r.o.

Naše firma se zabývá zakázkovým zpracováním nekovových materiálů o max. rozměru 1,5 x 0,6 x 4m.Služby:- dělíme a obrábíme ve 3 a 5-ti osách výrobky z masivního dřeva, dře ...

Nová Ves u Nového Města na Moravě 182
Nové Město na Moravě, 592 31

+420564034901

Více informací

Hollarova 1124/14
Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00

+420591162411

Více informací

HENNLICH s.r.o., odštěpný závod Hennlich ENGINEERING

Logo společnosti HENNLICH s.r.o., odštěpný závod Hennlich ENGINEERING

Jsme lídrem na trhu s produkty na snížení prašnosti. Již přes 20 let vyrábíme a dodáváme teleskopické plnící hubice, odsávací a filtrační zařízení, mlžná děla či kabelové energetic ...

Českolipská 9
Litoměřice, 412 01

+420416711350

Více informací

Podhradská 5
Cheb, 350 02

+420+420 354502163

Více informací

KSK TOOLS, s.r.o.

Vakuová manipulace – vakuová manipulační technika FEZER, vakuové manipulátory se širokým využitím ve všech průmyslových odvětvích, vakuová manipulační zařízení jsou využívaná při m ...

Na Hranici 12a
Jihlava, 586 01

+420567302700

Více informací

Štúrova 51
Teplice, 41501

+420417565460

Více informací

Sažinova 302
Milevsko, 399 01

+420777271503

Více informací

VELS vážící elektronické systémy s.r.o.

Vývoj, výroba, kompletní dodávky a servis – vážící elektronické systémy, elektronické váhy a vážící systémy různých typů, například plošinové váhy, počítací váhy, pásové váhy, záso ...

Výzkumná 661
Pardubice, 533 51

+420466415788

Více informací

Komenského 1862
Vlašim, 258 01

+420317843235

Více informací

ACER VOLTAGE s.r.o.

Vývoj a výroba svodičů a omezovačů přepětí pro ochranu nn a vn rozvodných energetických sítí. ACER VOLTAGE s.r.o. byla založena v roce 1992 v Hradci Králové, s původním názvem A ...

Bratří Štefanů 1170
Hradec Králové, 50003

+420491 618 571

Více informací

Ayming Česká republika s.r.o.

Logo společnosti Ayming Česká republika s.r.o.

Poskytujeme odborné technické poradenství v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Nabízíme služby v oblasti business performance consultingu, čili optimalizovaného řízení ...

Přemyslovská 2845/43
Praha 3, 130 00

+420222 999 640

Více informací

Franze Kafky 828
Mariánské Lázně, 353 01

+420354602883-4

Více informací

PAPco, s.r.o.

Logo společnosti PAPco, s.r.o.

Firma PAPco, s.r.o. byla založena a zapsána do Obchodního rejstříku v prosinci roku 1992. Vznikla jako čistě obchodní a poradenská firma v oblasti nedestruktivního testování. Vi ...

Litvínovská 609/3
Praha 9, 190 00

+420222500102

Více informací

Svatoslav Ošmera - SCHOE - PLAST - SERVIS

Maloobchodní obuvnických a galanterních materiálů. Die-řezání a řezání zařízení. Zařízení pro automobilový průmysl. ...

Brněnská 1058
Třebíč - Nové Dvory, 67401

+420602270741

Více informací

HENNLICH s.r.o.

Logo společnosti HENNLICH s.r.o.

Nákup, prodej, montáž a servis různých produktů pro strojírenství a průmysl. Naše produktové portfolio je opravdu široké, od pružin, těsnění, linárního vedení, kluzných pouzder, př ...

Českolipská 9
Litoměřice, 412 01

+420416711111

Více informací

K Májovu 1264
Chrudim, 537 01

+420469622430

Více informací

Josef Medera - Tažná zařízení

Bludovská 8
Šumperk, 78701
+420583211508, 606729179

Kulturní zařízení města Slaného

Wilsonova 575
27401 Slaný, 27401
+420312522455

ZL - průmyslová zařízení, s.r.o.

Milonice 36
Lipůvka, 67922
+420602719012

Autoklub Plzeň-střed, hospodářské zařízení

Havlíčkova 6
Plzeň, 30137
+420377270736

Pa a Ha - opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových d

Libušina 4778
Chomutov, 43001
+420602484954

Jaroslav Kasal - PRÁCE NA EL. ZAŘÍZENÍCH

Vojanova 1704/22
Jihlava, 58601
+420567301384

SIOR technická zařízení s.r.o.

Na Pátku 122
Rokycany, 33701
+420777229944

Josef Hohl - montáž,opravy a revize el. zařízení

NAD ROKOSKOU 908/13a
Praha 8, 18000
+420284681037

Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace

Třída Legií 1115
Pelhřimov, 39301
+420565321184

Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení Nymburk

Boleslavská 425
Nymburk, 28802
+420325512601

GASTRO zařízení s.r.o.

Smečenská 669
Kladno, 27204
+420608953826

Rudolf Kriebel - SERVIS ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Opavská 22
Bohuslavice, 74719
+420553541662

Petráš - hydraulická zařízení

Podhradí u Luhačovice
Luhačovice, 76326
+420577132601

Milan Vopava, servis chladícího zařízení

Topičská 93
Blatná, 38801
+420602489179

Miloš Komárek - SERVIS CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

Rýmařovská 1007
Liberec, 46311
+420485160908

Milan Vrána - Servis chladících zařízení

Riegrova 1419/15
Svitavy, 56802
+420603783581

František Šlégl - Opravy chladících zařízení

Dvořákova 661/11
Karlovy Vary, 36017
+420353562919

Pavel Troup - servis a prodej chladících zařízení a jejich n

V Brance 53
Sušice, 34201
+420376528668

Jiří Sokol - SERVIS Chladícího zařízení

Liberecká 10
Česká Lípa, 47001
+420487826721

Jiří PROKŠ-prádelenské zařízení

Tylova 997/3
Děčín, 40501
+420412518377

Daniel Makay - Opravy chladících zařízení

Nádražní 1089/26
Bruntál, 79201
+420554716969

Marcel Martinec - opravy chladírenského zařízení

Na Sklepoch 630
Karolinka, 75605
+420571450808

Bohumil Krumpholc - servis chladících zařízení

Koleč 127
Koleč, 27329
+420315783822

Jiří Bílek servis chladícího zařízení

Dvořákova 873
Bakov nad Jizerou, 29401
+420603243542

Antonín Stočes - opravy chladicích zařízení

Tyršova 178
Tachov, 34701
+420374722060

Jan Pohorelec - Opravna vzduchotechnického a klimatizačního zařízení

Čepí 16
Čepí, 53332
+420466971132

Josef Paul - opravy chladicích zařízení

Krátká 355
Bohušovice nad Ohří, 41156
+420

Novotný Karel - opravy a montáže vážícího zařízení

Antonína Slavíčka 2
České Budějovice, 37005
+420385343124

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - Jan Cvrček

Družstevní 66
Kladno, 27203
+420312285462

Josef Šlais - revize, opravy a údržba elektrických zařízení

87
Žákava, 33204
+420377891509
1 2 3 4 5 další firmy »