Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

zařízení

Hledání v oborech

Mazací zařízení, maznice, olejničky, olejové hospodářství

Uzemňovací zařízení, hromosvody

Telefony, mobilní telefony, interkomunikační zařízení a příslušenství

Příslušenství pro telekomunikační zařízení, GSM moduly

Příslušenství rádiových, televizních, ozvučovacích a audio zařízení

Profesionální nahrávací zařízení, rekordéry, kopírovací zařízení

Elektronické filtry, tunery, mikroelektronické obvody a zařízení

Vybavení jaderných elektráren, jaderné reaktory, jaderná zařízení

Jaderné palivo, zdroje záření, izotopy a zařízení na přípravu paliva

Měřicí a řídicí přístroje pro jaderná zařízení a jaderné systémy

Elektrické testovací přístroje, zkušební zařízení

Dynamické zkušební přístroje, zařízení pro dynamické testování

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje stavebních materiálů

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje papíru a buničiny

Zkušební zařízení, měřicí, přístroje pryže, plastů, kůže, obuvi

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje textilu

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje barev, nátěrů, laků

Zkušební zařízení, testovací přístroje diamantů

Zkušební zařízení, měřicí, testovací přístroje kovů

Průmyslová záznamová zařízení, zapisovače

Vojenské optické přístroje, teleskopy, zaměřovací, sledovací zařízení

Vybavení, stroje a zařízení pro zpracování kinematografických filmů

Automatické váhy, mostové váhy, plnicí zařízení

Laboratorní zařízení a nástroje pro zdravotnictví

Přístroje a zařízení pro oční lékařství, oftalmické přístroje

Lodní vybavení, zařízení a součásti

Střely, rakety, odpalovací zařízení a příslušenství

Přístavní vybavení, zařízení přístavů

Přístavní manipulační zařízení, jeřáby, dopravníky

Železniční posunovací a manipulační zařízení, točny

Elektrická signalizace a železniční zabezpečovací zařízení

Dopravní značky, semafory, signalizační zařízení pro silniční provoz

Letištní zařízení, vybavení letišť

Vybavení a zařízení pro letecké opravny, údržbu letadel

Pneumatické a hydropneumatické systémy a zařízení

Hydraulické a olejohydraulické systémy a zařízení

Elektrická průmyslová topná tělesa a zařízení, ohřívače vody

Elektrická malá kuchyňská zařízení, kávovary, přístroje pro domácnost

Elektrická zařízení pro domácnost a kadeřnictví, vysoušeče vlasů

Díly a příslušenství chladicích systémů a zařízení

Protipožární vybavení, hasicí přístroje, čerpadla a zařízení

Průmyslové ochranné a bezpečnostní zařízení, kryty, štíty

Zemědělské, lesnické, potravinářské a tabákové stroje a zařízení

Destilační zařízení, rektifikační technologie, procesové výtopny

Laboratorní přístroje, vybavení, zařízení a potřeby

Mikrobiologické laboratorní přístroje, vybavení, zařízení a potřeby

Textilní, oděvní, kožedělné a obuvnické stroje a zařízení

Stroje a zařízení na výrobu buničiny a papíru, vařáky, lisy, síta, drtiče

Stroje a zařízení na výrobu buničiny a papíru, vařáky, lisy, síta, drtiče

Papírenské stroje a zařízení na výrobu papíru, navíjecí stroje, válce

Papírenské stroje a zařízení na výrobu papíru, navíjecí stroje, válce

Stroje a zařízení na výrobu a zpracování lepenky, kartonu, desek

Stroje a zařízení na dokončování a zpracování papíru, papírenství

Stroje a zařízení na dokončování a zpracování papíru, papírenství

Stroje a zařízení na dokončování, řezání a lepenky, lepenkové obaly a kartony

Tiskařské stroje a zařízení, knihtisk, litografie, rotační tisk, ofset, nátisky

Tiskařské stroje a zařízení, knihtisk, litografie, rotační tisk, ofset, nátisky

Potiskovací stroje, zařízení na potisk, potisk plastů, kovů, porcelánu

Sázecí a fotosázecí stroje a zařízení, náhradní díly a příslušenství

Litografické, ofsetové, děrovací a ohýbací stroje a zařízení, fotomechanický tisk

Čtecí stroje a zařízení, skenery, scanery, tiskařský průmysl

Zařízení a stroje pro filmový tisk

Zařízení pro tiskárny, tiskařské rámy, počítadla, tiskové válce, polygrafie

Zařízení pro tiskárny, tiskařské rámy, počítadla, tiskové válce, polygrafie

Knihařské stroje a zařízení, skládací a lepicí stroje, vazba, lepení, válce, lisy

Fotokopírovací zařízení, černobílé a barevné kopírky, válce do kopírek

Kancelářské stroje a zařízení, faxy, diktafony, drtičky, třídiče

Kancelářské stroje a zařízení, faxy, diktafony, drtičky, třídiče

Zařízení pro ukládání dat, diskové mechaniky, pevné disky HDD

Zařízení místní počítačové sítě LAN

Stroje a zařízení pro hlubinnou těžbu

Stroje a zařízení pro hlubinnou těžbu

Stroje a zařízení pro povrchovou těžbu

Stroje a zařízení pro úpravu uhlí, rudy a nerostů

Stroje a zařízení pro zpracování kamene, kamenolomy, průmysl kamene

Zařízení na těžbu písku a štěrku, rypadla

Vrtačky, vyvrtávací a hloubící stroje a zařízení pro stavebnictví

Vrtné stroje, nástroje a zařízení, soupravy na ropu a zemní plyn

Vrtné soupravy a zařízení pro vrtání v příbřežních vodách

Stroje a zařízení pro těžbu ropy, plynu a vody

Provozy a zařízení pro výrobu cementu a sádry, zpracování křídy a vápna

Provozy a zařízení pro výrobu produktů z cementu, malty a omítek

Provozy a zařízení pro výrobu betonových výrobků, lisy, formy

Provozy a zařízení pro výrobu hliněných tašek a cihel

Stroje a zařízení na výrobu porcelánu, kameniny a keramiky

Stroje a zařízení na výrobu porcelánu, kameniny a keramiky

Provozy a zařízení pro výrobu brusných výrobků, brusné kotouče

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro výrobu a zpracování skla, sklářské stroje

Provozy a zařízení pro zpracování minerálních vláken a dřevocementu

Stavební stroje a zařízení, řezačky, čerpadla

Stroje a zařízení na míchání a ukládání betonu, míchačky betonu

Stroje a zařízení pro zemní a silniční práce, cestářské práce

Stroje a zařízení pro zemní a silniční práce, cestářské práce

Stroje a zařízení pro údržbu silnic

Stroje a zařízení pro výstavbu a údržbu železničních tratí, železnice

Stroje a zařízení pro stavbu mostů a tunelů

Stroje a zařízení pro výstavbu přístavů, říčních staveb a kanálů

Těžká mechanická manipulační zařízení, jeřáby, navijáky, kladkostroje, zvedáky

Těžká mechanická manipulační zařízení, jeřáby, navijáky, kladkostroje, zvedáky

Zařízení pro dopravu a ukládání sypkých materiálů, dopravníky, podávače

Zařízení pro dopravu a ukládání sypkých materiálů, dopravníky, podávače

Zařízení pro dopravu a skladování kusového zboží, dopravníky, elevátory

Zařízení pro dopravu a skladování kusového zboží, dopravníky, elevátory

Pneumatická manipulační zařízení, dopravníky

Manipulační a dopravní stroje a zařízení, automatizované, skladovací systémy

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství manipulačních zařízení, dopravníků, jeřábů, pásů

Součásti a příslušenství tahačů, vozíků a přívěsů, upínací zařízení, nápravy

Roboty průmyslové, robotická, automatizovaná zařízení, robotika, automatizace

Vysoké pece, kuplovny, kompletní zařízení a součásti

Stroje a zařízení pro úpravu rudy, vysoké pece, sušení, granulování, briketování

Plnicí stroje a zařízení pro vysoké pece, kuplovny, dopravníky, vozíky

Zařízení na zpracování vysokopecní strusky, slévárny

Zařízení na úpravu plynu a horkého vzduchu, vysoké pece, rekuperátory

Pece a zařízení pro vytavování a tavení kovů, konvertory, licí pánve

Stroje a zařízení, výroba kovových plechů a pásů

Stroje a zařízení, výroba kovových trubek, tažení, řezání

Stroje pro vytlačování kovů, vytlačovací zařízení, náhradní díly

Elektrometalurgie, provozy a zařízení, pece, elektrolytická rafinace, regenerace

Slévárenské stroje a zařízení pro gravitační lití, kovové formy

Tlakové lití, licí, tlakové a formovací stroje a zařízení

Stroje a zařízení na přípravu slévárenských forem a jader, jaderníky

Stroje a zařízení na čištění odlitků, otryskávání, pískování, broušení

Stroje a zařízení na povrchovou úpravu kovů, fosfátování kovů

Stroje a zařízení na povrchovou úpravu kovů, galvanika, elektrolytické zinkování

Pomocná zařízení strojů na povrchovou úpravu kovů, odmašťování, čištění

Stroje a zařízení na tryskání broky, otryskávání

Stroje a zařízení na natírání, lakování, emailování a práškové stříkání kovů

Stroje a zařízení pro svařování a řezání kovů plamenem, svářečky, řezáky

Stroje a zařízení pro obloukové svařování, obloukové svářečky

Stroje a zařízení pro bodové a odporové svařování, svářečky odporové

Elektronické svářečky a zařízení na kovy, laserové, ultrazvukové

Stroje a zařízení pro svařování nárazem a výbuchem, svařovací lisy

Stroje a zařízení pro měkké a tvrdé pájení, pájecí stroje

Pomocná zařízení pro svařování a pájení

Stroje a zařízení na výrobu různých kovových výrobků

Stroje a zařízení na výrobu různých kovových výrobků

Stroje a zařízení na zpracování kmenů pro pilařské závody

Zařízení na úpravu a povrchovou úpravu dřeva, zpracování dřeva

Přídavná zařízení, součásti dřevoobráběcích strojů

Stroje a zařízení na výrobu korku, korkových zátek, zpracování korku

Stroje a zařízení na drahokamy, řezání, broušení, vrtání drahokamů

Stroje a zařízení pro klenotnictví

Stroje a zařízení pro hodinářství, nástroje pro hodináře

Stroje a zařízení pro hodinářství, nástroje pro hodináře

Stroje a zařízení pro optický průmysl a optiky

Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Stroje a zařízení pro elektronický průmysl

Stroje a zařízení pro elektronický průmysl (pokr.)

Stroje a zařízení, průmyslové, různé výrobní systémy

Montážní stroje a zařízení, montážní systémy

Montáž, opravy a údržba různých strojů a zařízení

Časovací zařízení, časovače, časové zapisovače, časové spínače

Prodejní automaty, zařízení na mince

Hrací automaty a zařízení, kulečníky a zařízení pro herny

Prodejní automaty, zařízení na mince, distributoři

Měřicí a testovací přístroje, kontrolní systémy a zařízení, distributoři

Oceánografické měřicí přístroje, navigační zařízení, distributoři

Stroje a zařízení pro hutnictví a kovoobrábění, distributoři

Dřevozpracující stroje a zařízení, stroje na dřevo, distributoři

Stroje a zařízení pro optický, sklářský a keramický průmysl, distributoři

Hydraulické a pneumatické stroje, nástroje a zařízení, distributoři

Zemědělské, zahradnické a lesnické stroje a zařízení, distributoři

Stroje a zařízení pro tabákový průmysl, distributoři

Stroje a zařízení pro potravinářství a výrobu nápojů, distributoři

Gastronomické stroje a zařízení hotelů, kaváren, kuchyní, distributoři

Stroje a zařízení pro chemický, farmaceutický průmysl, laboratoře, distributoři

Stroje a zařízení pro petrochemický průmysl, distributoři

Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryže, distributoři

Balicí stroje a zařízení, obalové a lepicí stroje, plniče lahví, distributoři

Stroje a zařízení pro prádelny a chemické čistírny, distributoři

Stroje a zařízení pro výrobu a úpravu buničiny, papíru, lepenky, distributoři

Těžební a důlní stroje a zařízení, distributoři

Zemní, silniční a stavební stroje a zařízení, náhradní díly, distributoři

Stroje, zařízení a příslušenství pro těžbu ropy a zemního plynu, distributoři

Stroje a zařízení na úpravu vody a čistírny odpadních vod, distributoři

Zařízení pro fyzioterapii, rehabilitace a protetiku, distributoři

Protipožární, zabezpečovací a ochranná zařízení, distributoři

Telekomunikační zařízení, distributoři

Rozhlasová, televizní a audiovizuální zařízení, distributoři

Systémy a zařízení pro obnovitelnou energii, distributoři

Kancelářské stroje, zařízení a nábytek, distributoři

Námořní a přístavní zařízení, lodní motory, distributoři

Letadla, helikoptéry, letadlové přístroje, letištní zařízení, distributoři

Vybavení čerpacích stanic, mycí a parkovací zařízení pro vozidla, distributoři

Stroje, zařízení a provozy pro dopravní infrastrukturu, distributoři

Zařízení pro využívání volného času

Zemědělské stroje a zařízení,pronájem

Stroje a zařízení pro doly a těžbu ropy, pronájem

Stavební stroje a zařízení, pronájem

Váhy, vážicí, měřicí a testovací zařízení, pronájem

Nemocniční, zdravotní, zubní, stomatologické a veterinární zařízení, pronájem

Manipulační technika a zařízení, pronájem

Tepelná, chladírenská a klimatizační technika a zařízení, pronájem

Průmyslové čisticí systémy a zařízení, pronájem

Kancelářské stroje, zařízení a nábytek, pronájem

Telekomunikační, audivizuální zařízení, ozvučení velkých prostorů, pronájem

Společenská, zábavní, festivalová a soutěžní zařízení, pronájem

Pronájem televizních a filmových studií, zařízení a prostorů divadel

Návrhy, konstrukce a instalace manipulačních zařízení, inženýrství

Inženýrství pro nemocniční a zdravotnická zařízení, návrhy přístrojů

Inženýrství pro dopravní zařízení

Testování strojů a zařízení

Hledání ve firmách

Doporučujeme tyto dodavatele produktů a služeb

Svatoslav Ošmera - SCHOE - PLAST - SERVIS

Maloobchodní obuvnických a galanterních materiálů. Die-řezání a řezání zařízení. Zařízení pro automobilový průmysl. ...

Brněnská 1058
Třebíč - Nové Dvory, 67401

+420602270741

Více informací

HENNLICH s.r.o.

Logo společnosti HENNLICH s.r.o.

Nákup, prodej, montáž a servis různých produktů pro strojírenství a průmysl. Naše produktové portfolio je opravdu široké, od pružin, těsnění, linárního vedení, kluzných pouzder, př ...

Českolipská 9
Litoměřice, 412 01

+420416711111

Více informací

Klöckner Stahlhandel CZ, s.r.o. pobočka Přerov

Skopalova 19
Přerov, 750 02
+420581705064

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (odštěpný závod ZÚLP)

Čechova 59
České Budějovice, 370 65
+420386709111

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Brno)

Hněvkovského 77
Brno - Komárov, 617 00
+420543 420 852

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka České Budějovice)

Nemanická 441
České Budějovice, 370 10
+420387 221 452

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Ostrava)

U Studia 14
Ostrava, 700 30
+420595 783 065

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Plzeň)

Zahradní 15
Plzeň, 326 00
+420377 243 331

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Praha)

Prosecká 811/76a
Praha 9-Prosek, 190 00
+420286 019 400

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Předměřice nad Labem)

pobočka Předměřice nad Labem
Předměřice nad Labem, 503 02
+420495 581 230

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (pobočka Teplice)

Tolstého 447
Teplice, 415 03
+420417 537 382

B & K České Budějovice, spol.s r.o.

Lidická 47
České Budějovice, 37001
+420602177982

Caem Group s.r.o.

Brněnská 4002/59b
Hodonín, 695 01
+420518324295

Autogerda, spol. s r.o.

Jiráskovo nábřeží 626
Železný Brod, 46822
+420483389410

TELEKOMUNIKACE - Jaromír Mácha

Na Terase 113
Jesenice u Prahy, 25242
+420733641410

PROTOS - THERM s.r.o.

Husova 17
Mirovice, 39806
+420606 200 769

Eko-Technologie - Petr ABRAHAM

U Skály II. 437
Hudlice, 26703
+420603450948

Ivan Kříž - Kreyson

Na Stráni 384/13
Karviná-Ráj, 73401
+420603709695

Miloš Zikmund

Skořická 63
Mirošov, 33843
+420731230686

ORCAR BRNO s.r.o.

Musilova 3
Brno, 61400
+420+420545241796

Josef Čekan

Kloknerova 2216/2
Praha 4, 14800
+420272 936 950, 606 400 200

Ladislav Šálek - REVIZNÍ TECHNIK

Cejpova 365/36
Hradec Králové 9, 50009
+420606694754

Revize jeřábů, plošin, zvedáků včetně školení - BRNO

Jánská 4
Brno, 60200
+420602743710

STELM s.r.o.

Teplická 625/48
Hranice , 75301
+420581602636

Hana Žáková

Václavská 288
Rakovník, 26901
+420777305439

ELEKTROMONTÁŽE ŠVEJSTIL, s.r.o.

Loketská 262/10
Karlovy Vary, 36006
+420353569311

Jiří Vídenský - Pneucentrum

Jilemnického 869
Letohrad, 56151
+420465620584, 603575270

Oldřich Vykydal - Ht+

Uničovská 46
Šumperk , 78701
+420602538449

Petr Jan Kryštof

Žarošice 232
Žarošice, 696 34
+420733187195

2A Eko-Teplo spol. s r.o.

Masarykovo nám. 511/6
Hradec Králové , 50002
+420495510347, 777322058

Autoservis TBgas

Grammova 5
Praha 10, 10900
+420720107107

Přemysl Friš

Češnovice 14
Hluboká nad Vltavou, 737 41
+420731104743
1 2 3 4 5 další firmy »