Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

Všechny údaje jsou požadovány.

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

SPB 0,440/10 PP

Firma:

ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 50003 Hradec Králové

Telefon:491 618 571

Nabídka platí do: 2018-07-26

Detailní popis nabídky

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 PP*

SPB je svodič přepětí podle ČSN EN 61643-11 s jmenovitým vybíjecím proudem 10kA a nejvyšším trvalým provozním napětím UC = 280V, 440V, 500V, 660V nebo 900V. Poskytují ochranu před přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. SPB svodiče přepětí nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. Tyto by měly být nahrazeny novými svodiči. Vzhledem k tomu, že při nadměrném přetížení svodiče nad zaručované meze a následném tepelném průrazu nedojde k jeho destrukci, lze tento svodič montovat do rozvaděčů přímo na sběrnice výkonového jističe. SPB lze připojit ke všem typům nadzemního vedení vodičů, včetně izolovaného vedení, kam je dodáván s izolovanou propichovací svorkou. Spojení s izolovanou svorkou umožňuje připojit odbočovací vedení k chráněnému objektu a montáž i demontáž svodiče pod napětím, aniž by mohlo dojít k dotyku s živými částmi pod napětím. SPB jsou dodávány ve třech základních modifikacích podle způsobu montáže:

• SPB */10 PP * - na ploché přípojnice v rozvaděčích s vějířovou podložkou a matkou

Další informace o nabídce

K nabídce nejsou přiloženy další informace.


Fotogalerie nabídky

Náhled fotografie 1.jpg u nabídky SPB 0,440/10 PP
 
Zpět Vpřed
1

Dokumentace, specifikace
a další poklady pro nabídku

  • Nejsou přiloženy žádné dokumenty a specifikace.