Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

Všechny údaje jsou požadovány.

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

P 60-120G

Firma:

ACER VOLTAGE s.r.o.
Bratří Štefanů 1170, 50003 Hradec Králové

Telefon:491 618 571

Nabídka platí do: 2018-07-26

Detailní popis nabídky

OMEZOVAČ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE

P120G a P60G jsou nové typy omezovačů nízkého napětí (voltage limiter devices….type 1....VLD-F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122-1 ed. 2, který je určen k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký vnitřní odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než je jeho stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, když je tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122-1 je tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Po opětovném poklesu přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho jmenovité úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

Další informace o nabídce

K nabídce nejsou přiloženy další informace.


Fotogalerie nabídky

Náhled fotografie 1.jpg u nabídky P 60-120G
 
Zpět Vpřed
1

Dokumentace, specifikace
a další poklady pro nabídku

  • Nejsou přiloženy žádné dokumenty a specifikace.