Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

Všechny údaje jsou požadovány.

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

Revize

Firma:

REMA spol. s.r.o.
Nad Šálkovnou 1/1524 , 14700 Praha 4

Telefon:244461774

Fax:244461587

Nabídka platí do: 2018-10-02

Detailní popis nabídky

Revize elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu.

Revize elektrických zařízení chápeme jako součást preventivní údržby.
Z tohoto pohledu přistupujeme ke všem revizím.
Na přání zákazníka zpracujeme revizní řády, sledujeme revizní lhůty, odstraňujeme
zjištěné závady a předkládáme návrhy na zlepšení provozního stavu, údržby a ekonomiky provozu.


Revize elektroinstalace.

Jako u všech ostatních činností postupujeme podle platných norem a v souladu s dalšími bezpečnostními, provozními a podobnými speciálními předpisy. Dlouholetá zkušenost nám umožňuje provádět revize tak ,a by zákazník byl co nejméně obtěžován a co nejméně omezován v běžném, provozu. Přitom se vždy zaměříme zejména na ty části elektroinstalace které jsou pro zákazníka nejdůležitější a kde mohou vznikat největší problémy.
Díky zaměření naší firmy na oblast ochrany proti přepětí, můžeme kvalifikovaně ve zprávách o revizích doporučit vhodná opatření ke tzvýšení spolehlivosti napájení.


Revize spotřebičů.

Provádíme rozčlenění spotřebičů do jednotlivých skupin tak, aby nebyly revizní lhůty zbytečně krátké a aby současně byla splněny požadavky norem.
Podobně jako u revizí elektroinstalace , tak i u revizí spotřebičů, přizpůsobujeme v co největší míře provádění revizí podmínkám zákazníka, abychom ho rušili ci nejméně.
Pokud si to zákazník přeje můžeme provádět při revizi i drobné opravy.
Můžeme sami evidovat revizní lhůty a upozorňovat zákazníka na nutnost provedení periodické revize.


Revize hromosvodů.

Stejně jako u výše ubvedených revizí elektroinstalace i u revizí hromosvodů postupujeme s nmaximální odbiorností a s využitím kvalitních měřících přístrojů. Tímto přístupem můžeme zákazníkovi podat objektivní obraz o stavu hromosvodu a navrhnout opatření k tomu, aby ochran aproti blesku plnila svou funkci.

Další informace o nabídce

K nabídce nejsou přiloženy další informace.


Fotogalerie nabídky

Náhled fotografie 1.jpg u nabídky Revize
 
Zpět Vpřed
1

Dokumentace, specifikace
a další poklady pro nabídku

  • Nejsou přiloženy žádné dokumenty a specifikace.