Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

Všechny údaje jsou požadovány.

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

Provozní monitory

Firma:

AURA a.s.
5.května 118, 399 01 Milevsko

Telefon:382524224

Fax:382524224

Nabídka platí do: 2018-12-06

Detailní popis nabídky

Monitory provozu strojů (MMPS) - stavebnice modulů pro sledování všech diagnostických veličin důležitých pro kontrolu chodu stroje - vibrace, teploty, mazání, stav elektromotoru, atd.

MSP Skříň převodníků diagnostiky určená k standardizaci signálu a připojení na měřicí ústředny, počítač sběru dat, apod.

JPK 2.2 Převodník kmitání průmyslový - připojené čidlo vibrací převádí na standardní průmyslovou úroveň proud 0-20mA, napětí 0-10V s galvanickým oddělením.

JPVL-51 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje.

JPVL-52 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje (s pasívním snímačem – piezokeramickým akcelerometrem).

120 Ex Monitor vibrací do prostředí s nebezpečím výbuchu.

MLM 1.2 Monitor vibrací leteckých motorů - pro sledování stavu leteckých motorů.

ASV 3V Měřicí souprava vibrací s ukazovacím přístrojem vhodným pro umístění do panelu rozvaděče.

Další informace o nabídce

K nabídce nejsou přiloženy další informace.


Dokumentace, specifikace
a další poklady pro nabídku

  • Nejsou přiloženy žádné dokumenty a specifikace.