Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Telefon: +420 596112982

Fax: +420 596112982

Email: Napište nám

WWW:

Předmět činnosti firmy
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost.
Projekty a dodávky elektrotechnické části staveb včetně měření a regulace.
Návrhy a dodávky technologických zařízení:
- technologická zařízení pro mechanickou, pneumatickou a fluidní dopravu a skladování sypkých materiálů
- technologické celky pro úpravny uhlí a rud, koksovny, hutě a lomy
- výrobny a přípravny směsí pro stavebnictví
- technologická zařízení pro cementárny a vápenky
- technologické celky na výrobu směsí pro zakládání prostor pro účely hlubinného dobývání nebo ukládání do povrchových složišť z odpadních surovin elektráren, tepláren, dolů, hutí, sléváren, apod.
- technologické celky pro keramické závody a porcelánky
Likvidace odpadů - laboratorní rozbory, návrh na způsob likvidace, stanovení potřebných směsí z odpadů, určení chemických i mechanických vlastností směsí včetně výluhů, výstavba zařízení pro likvidaci.
Dodávky obloukových hal a válcových zásobníků včetně velkých průměrů zhotovených speciální technologií vinutí z pásů plechu přímo na stavbě.
Export, import a dodávky komodit: obilí - pšenice, oves, žito, ječmen, semínka z řepky, řepkový cukr, technické plyny, zemní plyn, propan butan, propan-butan, biotopivo, topné peletky ze slupek pohanky a slunečnice, mazut, titanová houba a další komodity. Zastoupení společnosti Gazprom Rusko. Zajištění dodávek lehkých topných olejů, D-2, benzínu a ropy.

Finanční ukazatele
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

EBIDTA 2014
13.108.000 CZK
Obrat 2014
295.916.000 CZK
Obrat 2013
244.519.000 CZK

Další informace o firmě
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

IČ : 29383081

DIČ : CZ29383081

Rok založení : 2011

Počet zaměstnanců : 6-25 zaměstnanců

Reference
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Tato společnost ještě nemá vloženou referenci.
Přidat referenci

Kontaktní osoby a vedení společnosti
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Člen představenstva
Ing. Jiří Míček
Předseda představenstva
Martin Praus
Člen představenstva, ředitel energetiky
Pan Ing. Jiří Míček
Kontaktní osoba
Pan Vladimír Koniček
Výkonný ředitel, předseda představenstva
Pan Martin Praus

Klasifikace oborů společnosti
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Zemědělství, potravinářství a nápoje

Dřevo, nábytek a výrobky ze dřeva

Důlní průmysl, lomy

Olej, plyn

Chemický a farmaceutický průmysl

Stavebnictví

Skladování, balení

Voda a čištění - Životní prostředí

Nerostné výrobky, sklo a keramika

Strojírenství

Metalurgie, zpracování železa a výrobky ze železa

Elektřina, elektronika a nukleární zařízení

Výzkum

Obchodní služby - Konzultanti

Obory činností NACE společnosti
ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

 • Výroba nápojů
 • Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Činnosti související s odpadními vodami
 • Sanace a jiné činnosti související s odpady
 • Výstavba budov
 • Inženýrské stavitelství
 • Činnosti v oblasti informačních technologií
 • Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva
 • Výroba konstrukčních kovových výrobků
 • Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
 • Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
 • Činnosti související s odpadními vodami
 • Shromažďování a sběr odpadů
 • Odstraňování odpadů
 • Úprava odpadů k dalšímu využití
 • Sanace a jiné činnosti související s odpady
 • Výstavba bytových a nebytových budov
 • Výstavba inženýrských sítí
 • Demolice a příprava staveniště
 • Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
 • Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
 • Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
 • Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
 • Nespecializovaný velkoobchod
 • Činnosti v oblasti informačních technologií
 • Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
 • Výroba olejů a tuků
 • Výroba cukru
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva
 • Výroba dýh a desek na bázi dřeva
 • Výroba technických plynů
 • Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
 • Výroba drobných kovových obalů
 • Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
 • Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
 • Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
 • Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
 • Výroba plynu
 • Činnosti související s odpadními vodami
 • Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
 • Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
 • Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
 • Odstraňování nebezpečných odpadů
 • Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
 • Sanace a jiné činnosti související s odpady
 • Výstavba bytových a nebytových budov
 • Výstavba mostů a tunelů
 • Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
 • Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
 • Výstavba vodních děl
 • Výstavba ostatních staveb j. n.
 • Příprava staveniště
 • Průzkumné vrtné práce
 • Elektrické instalace
 • Truhlářské práce
 • Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
 • Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
 • Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
 • Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
 • Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
 • Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
 • Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
 • Velkoobchod s textilem
 • Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
 • Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
 • Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
 • Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
 • Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
 • Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
 • Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
 • Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
 • Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
 • Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
 • Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
 • Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
 • Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
 • Velkoobchod s chemickými výrobky
 • Velkoobchod s odpadem a šrotem
 • Nespecializovaný velkoobchod
 • Inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
 • Ostatní úklidové činnosti