Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Telefon: +420 +420 777289456

Fax: Není uveden

Email: Napište nám

WWW:

Předmět činnosti firmy
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Výroba a dodávky zařízení pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl
Výroba a dodávky zařízení pro ekologii
Dodávky kompletních technologických zařízení pivovarů, lihovarů a cukrovarů
Dodávky investičních celků „na klíč“
Projekce, engineering, výroba, montáž, servis:
- ocelové konstrukce, části a součásti potrubí pro dopravu kapalin a plynů
- zařízení pro chemický a petrochemický průmysl
- fotovoltaické elektrárny "na klíč" (rodinné domy, výrobní haly, průmyslové objekty)
- robotizovaná pracoviště a linky pro automatické svařování
- robotická manipulace
- robotizované pracoviště a technologie pro tlakové lití hliníku
- dopravníkové systémy pro robotizovaná pracoviště
- technologie na dělení ocelových svitků, dělící linky
- předrovnačky plechů (součást dělící linky)
- inspekční linky kruhových tyčí z nerezových ocelí
- linky na vystřihování rondelů
- zařízení válcoven
- elektrorozvaděče, rozváděčové skříně, pulty a panely
- datové rozváděčové skříně
- elektrická zařízení výrobních a montážních linek pro strojírenskou výrobu a automobilový průmysl
- elektrická zařízení válcoven plechu
- elektrická zařízení pro průmysl (rozvodny NN, kompenzační rozvaděče, parní turbíny, teplárny, ČOV aj.)
- automatizace technologických procesů, průmyslová automatizace
- vstřikovací lisy
- udržovací a dávkovací pece pro tlakové lití hliníku
- komponenty pro stavební jeřáby a ostatní zdvíhací zařízení
- výroba jeřábů, ocelových konstrukcí a potrubí pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl
- rámy strojů a středně těžkých ocelových konstrukcí pro stavebnictví, strojírenství,energetiku a ekologii
- lisovaná vysokotlaká dna, kompenzátory, vrchlíky, kulová dna, objímky, třmeny
- oblouky lisované z plechu
- tlakové i netlakové nádoby z uhlíkatých i nerezových ocelí (výměníky, nádrže, separátory atd.)
- trubkové výměníky a odparky
- kotle a jejich části
- trubkové svazky
- kolony a reaktory
- kolektory
- technologické potrubí
- tlakové a potrubní systémy
- nádrže chlazené a otápěné
- bubny a kotle na odpadní teplo
- kondensátory a chladiče
- absorbery
- vařáky
- filtry, ionizační filtry
- aparáty s míchadly
- potravinářské, chemické a farmaceutické odstředivky
- pláště nádob na vyhořelé jaderné palivo
- kovové konstrukce a kovodělné výrobky
- průmyslové řídicí a diagnostické systémy
- vibrační senzory a speciální čidla
- řídicí systémy technologií
- prvky průmyslové automatizace
- prostředky technické diagnostiky a monitorování provozu strojů
Nabídka - kovárna:
- tyče, kulatiny a hřídele do hmotnosti 2500 kg
- volně kované výkovky do rozměru 2500 x 300 x 300 mm a maximální hmotnosti 800 kg
- volně kované výkovky rotační do maximálního rozměru 1500 x 300 mm
- výroba tvarovek, přechodů a přírub
- zápustkové výkovky rotační o hmotnosti od 2 do 60 kg
Ostatní činnosti a služby:
- dodávky materiálu a polotovarů (odlitky, výkovky)
- investiční výstavba včetně možnosti zajištění financování
- konstrukční činnost ve strojírenství
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- nedestruktivní zkoušky (NDE)
- obráběčství
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- projekční a konstrukční práce
- projekční činnost ve strojírenství
- projektová činnost ve výstavbě
- projektování elektrických zařízení
- stavba strojů s mechanickým pohonem
- svařování ocelových konstrukcí a komponent strojů a zařízení, obráběni, povrchová úprava a konečná montáž
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- tepelné zpracování
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- vzdělávání svářečského personálu
- zámečnictví, nástrojařství

Finanční ukazatele
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Obrat 2010
5.500.000.000 CZK

Další informace o firmě
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Reference
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Tato společnost ještě nemá vloženou referenci.
Přidat referenci

Kontaktní osoby a vedení společnosti
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Výkonný ředitel sdružení
Pan Ing. Jan Bartošic
Předseda Rady sdružení
Pan Ing. František Kulovaný
Marketing
Pan Ladislav Kulhánek
Předseda Rady sdružení
Ing. František Kulovaný
Výkonný ředitel sdružení
Ing. Jan Bartošic
Místopředseda sdružení
Ing. David Vinkler

Klasifikace oborů společnosti
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

Nerostné výrobky, sklo a keramika

Stavebnictví

Skladování, balení

Metalurgie, zpracování železa a výrobky ze železa

Elektřina, elektronika a nukleární zařízení

Automatizace

Voda a čištění - Životní prostředí

Přesná zařízení, měření a testování. Optická zařízení

Doprava

Strojírenství

Chemický a farmaceutický průmysl

Guma a plasty

Důlní průmysl, lomy

Bezpečnost

Výzkum

Obchodní služby - Konzultanti

Vzdělávání a školení

Administrativa - Asociace

Obory činností NACE společnosti
ATOMEX GROUP, zájmové sdružení právnických osob

 • Opravy a instalace strojů a zařízení
 • Výstavba budov
 • Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
 • Výroba konstrukčních kovových výrobků
 • Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
 • Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
 • Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
 • Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
 • Výroba elektronických součástek a desek
 • Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
 • Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
 • Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
 • Výroba ostatních elektrických zařízení
 • Výroba zemědělských a lesnických strojů
 • Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
 • Instalace průmyslových strojů a zařízení
 • Výstavba bytových a nebytových budov
 • Výstavba inženýrských sítí
 • Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
 • Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 • Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Technické zkoušky a analýzy
 • Opravy počítačů a komunikačních zařízení
 • Výroba dřevěných obalů
 • Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
 • Tváření ocelových profilů za studena
 • Tažení ocelového drátu za studena
 • Zpracování jaderného paliva
 • Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
 • Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
 • Výroba kovových nádrží a zásobníků
 • Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
 • Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
 • Povrchová úprava a zušlechťování kovů
 • Obrábění
 • Výroba elektronických součástek
 • Výroba osazených elektronických desek
 • Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
 • Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
 • Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
 • Výroba optických kabelů
 • Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
 • Výroba elektroinstalačních zařízení
 • Výroba ostatních elektrických zařízení
 • Výroba pecí a hořáků pro topeniště
 • Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
 • Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
 • Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
 • Výroba zemědělských a lesnických strojů
 • Výroba kovoobráběcích strojů
 • Výroba ostatních obráběcích strojů
 • Výroba strojů pro metalurgii
 • Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
 • Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
 • Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
 • Opravy strojů
 • Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
 • Opravy elektrických zařízení
 • Opravy ostatních zařízení
 • Instalace průmyslových strojů a zařízení
 • Výstavba bytových a nebytových budov
 • Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
 • Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
 • Výstavba ostatních staveb j. n.
 • Elektrické instalace
 • Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
 • Ostatní stavební instalace
 • Truhlářské práce
 • Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
 • Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
 • Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
 • Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
 • Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
 • Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
 • Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
 • Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 • Architektonické činnosti
 • Inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • Technické zkoušky a analýzy
 • Ostatní vzdělávání j. n.
 • Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
 • Činnosti profesních organizací
 • Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
 • Opravy komunikačních zařízení
 • Opravy spotřební elektroniky
 • Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
 • Opravy nábytku a bytového zařízení
 • Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků