Zásuvkové systémy DSN+DS+PN

EROCOMM spol. s r.o.

Průmyslové zásuvkové systémy Marechal, dekontaktory, inovativní napájení pro hasiče a vozidla záchranných služeb – Rettbox® a Rettbox® – air DEKONTAKTOR = ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST, BEZPEČNOST, HOSPODÁRNOST ABSOLUTNĚ SPOLEHLIVÝ ČELNÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM Průmyslové zásuvky a vidlice se známkou kvality Marechal jsou užívány více než 50 let na celém světě v nejrůznějších průmyslových aplikacích: nejrozličnější výrobní provozy, zpracování kovů, slévárny, povrchová a hlubinná těžba nerostů, tunely, potravinářský průmysl, chemický a automobilový průmysl, čističky odpadních vod, zařízení pro přístavy, leteckou dopravu, kolejovou dopravu… Paleta výrobků pokrývá kompletní spektrum od 5A do 600A a od 12V do 1.000V v krytí IP54-IP67 Firma ISV je výrobce průmyslových závuvek a vidlic se známkou kvality Maréchal a je cetifikována dle DIN EN ISO 9001:2000. Orientací na export je členem mezinárodního združení výrobců elektrických zásuvek a vidlic s čelními kontakty BECMA. Toto združení zaručuje mezinárodní standardy a celosvětovou kompatibilitu výrobků svých členů (v USA firma MELTRIC). Zaručuje konformitu s normami a především se směrnicemi nízkého napětí. Přenos elektrického proudu u MARECHAL-Dekontaktorů čelními kontakty ze stříbra a niklu charakterizuje extrémně nízký přechodový odpor. Optimální vodivá schopnost stříbra a jeho odolnost proti korozi zaručuje i po létech intenzivního používání výjimečně dobrý stav výrobku.Tlakové pružiny v zásuvkách mají přesně definovaný přítlak ke kontaktům, který zůstává konstantní i při vysoké frekvenci spojování. Nedochází k žádnému nepřípustnému zahřívání, ani jakémukoli spékání kontaktů. Spínací schopnost V souladu s požadavky na bezpečnost a eliminaci rizik se v průmyslových aplikacích používají zásuvkové systémy buď v kombinaci s vypínačem, nebo zásuvkové systémy s dostatečným vypínacím výkonem jako jsou MARECHAL-Dekontaktory. Vynikající spínací schopnost (AC22 / AC23 dle IEC/EN60947–3) umožňuje bezpečné spínání dekontaktorů pod zatížením až do 250A. Jednoduché stisknutí tlačítka způsobí odpojení zátěže. Zásuvka je již před vysunutím vidlice bez zatížení. Tento systém zabrání vzniku oblouku a zaručuje absolutní bezpečnost uživatele. Otočný bezpečnostní kotouč Otočný bezpečnostní kotouč zabrání přístupu k živým částem při vysunuté vidlici. Nezáměnnost a kódování MARECHAL-Dekontaktory znají 24 různých pozičních kódování. Tím je vyloučeno neúmyslné připojení přístrojů s jiným napětím nebo s jiným určením. Zemnící kontakt je umístěn zásadně ve středu dekontaktoru, neúmyslné propojení s fází není proto možné. Zemnící kontakt je při zasunutí spojen jako první a při vysunutí rozpojen jako poslední, čímž je vždy zajištěno řádné uzemnění.

  • Náhled fotografie u nabídky Zásuvkové systémy DSN+DS+PN
  • EROCOMM spol. s r.o.
  • Dřevčice 141
    250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  • 326 910 950
  • info@erocomm.cz