Modernizace výtahů

VÝTAHY KVADRO, s.r.o.

Firma VÝTAHY KVADRO, s.r.o. provádí stavbu nových a modernizaci stávajících výtahů dle požadavků norem ČSN EN 81-20, ČSN EN 81.1. (ČSN EN 81.2 , ČSN EN 81.3), ČSN 27 EN 4011, ČSN EN 81.70, ČSN EN 81.80. Toto jsou jen nejdůležitější rizika. Je jich mnohem více a s prodlužující se dobou provozu výtahu bez modernizace se stále zvyšují. Upozorňujeme, že za provoz a technický stav výtahu zodpovídá majitel, příp. provozovatel výtahu a pro zajištění bezpečného provozu by se tak měl řídit doporučením odborné servisní firmy. Proč modernizovat? V současné době je stále cca 30% výtahů v ČR a zejména na malých městech starších 20 let. Tyto výtahy již neodpovídají současným požadavkům na bezpečnosti a provozu výtahů. Z toho důvodu je nutné provádět autorizovaným orgánem tzv. inspekční prohlídky. Inspekční prohlídka popíše současný stav výtahu a definuje rizika, která se při provozu výtahu vyskytují současně s uvedením termínů, do kdy musí být tato rizika odstraněna. Rizika provozovaných výtahů se dělí do 4 kategorií - velmi vysoká rizika (nutné odstranit ihned), vysoká rizika (nutné odstranit do 5 let), střední rizika (nutné odstranit do 10 let), nízká rizika (nutné odstranit příležitostně).

  • Náhled fotografie u nabídky Modernizace výtahů