Prodej a doprava žíravin

MILCOM servis a.s.

Žíraviny dodáváme po celý rok v dohodnutých termínech a množství. Garantujeme kvalitu podle ČSN. Cisterna na přepravu žíravin Zajišťujeme, dopravujeme a prodáváme žíraviny třídy 8. dodávky v cisternách tekutý louh sodný - Bezpečnostní list: technický min. 49% kyselina dusičná - Bezpečnostní listy: 50%, technická kyselina sírová - Bezpečnostní listy: 100%, 94% kyselina chlorovodíková (solná) - Bezpečnostní listy: 30%, technická kyselina fluorovodíková - Bezpečnostní listy: 21%, 35%, 40%, 58%, 71-75% Vzhledem ke specifické problematice, budou přesné informace o přepravovaných produktech sděleny na požádání. Respektujeme ekologická pravidla. Přepravu žíravin ve vnitrostátní dopravě provádíme v souladu s mezinárodními předpisy ADR. Naše cisterny splňují všechny podmínky dle zákona o silniční dopravě žíravin. Žíraviny dovezeme na místo odběru. Stočení provedeme vlastním čerpadlem a specielními hadicemi až do vzdálenosti 12 m od příjmového potrubí zákazníka. Celé zařízení má takovou technickou úroveň, že stáčecí místo nemusí být vybaveno záchytnou vanou.