Certifikace ASME

Certifikace ASME Chcete dodávat materiál pro oblast jaderné energetiky podle ASME Sec. III / NCA-3800? Chcete předcházet externím zákaznickým auditům a zvýšit si prestiž vaši společnosti? Certifikát vydaný ASME organizací na základě survey auditu vás zařadí do celosvětové databáze dodavatelů / výrobců pro tento náročný segment jaderné energetiky. Certifikace ASME Získat ASME MO Certifikát je založený na akceptaci tzv. "Quality System Program", který provádí pouze ASME organizace svými pověřenými auditory. Tento certifikát je vydaný na období 3 let a ASME organizace posuzuje během survey auditu "Manuál kvality" a jeho implementaci. Výrobci, kteří jsou certifikovaní podle ASME Sec. III / NCA-3800 "Material Organization" (MO) nemusí mít smluvní vztah s akreditovanou inspekční agenturou, nicméně je obvyklé, že organizace využívají konzultací inspekční agentury. Důvod je jednoznačný, akreditovaná inspekční agentura podle ASME Sec. III vykonává komplexní služby pro organizace s tzv. N, NPT nebo NS razidlem, kde je proces certifikace podstatně rozsáhlejší a náročnější.

  • Náhled fotografie u nabídky Certifikace ASME

  • 777323593
  • m.heinrich@heinrich-in.cz