Inženýrská činnost ve stavebnictví

Dítě stavební s.r.o.

Studie proveditelnosti, technická pomoc při řízení projektů staveb, výběrová řízení, kontrola dodržování BOZP a PO atd...