SPB 0,440/10 PP

ACER VOLTAGE s.r.o.

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 PP* SPB je svodič přepětí podle ČSN EN 61643-11 s jmenovitým vybíjecím proudem 10kA a nejvyšším trvalým provozním napětím UC = 280V, 440V, 500V, 660V nebo 900V. Poskytují ochranu před přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. SPB svodiče přepětí nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. Tyto by měly být nahrazeny novými svodiči. Vzhledem k tomu, že při nadměrném přetížení svodiče nad zaručované meze a následném tepelném průrazu nedojde k jeho destrukci, lze tento svodič montovat do rozvaděčů přímo na sběrnice výkonového jističe. SPB lze připojit ke všem typům nadzemního vedení vodičů, včetně izolovaného vedení, kam je dodáván s izolovanou propichovací svorkou. Spojení s izolovanou svorkou umožňuje připojit odbočovací vedení k chráněnému objektu a montáž i demontáž svodiče pod napětím, aniž by mohlo dojít k dotyku s živými částmi pod napětím. SPB jsou dodávány ve třech základních modifikacích podle způsobu montáže: • SPB */10 PP * - na ploché přípojnice v rozvaděčích s vějířovou podložkou a matkou

  • Náhled fotografie u nabídky SPB 0,440/10 PP
  • ACER VOLTAGE s.r.o.
  • Bratří Štefanů 1170
    500 03 Hradec Králové
  • 491 618 571
  • info@acervoltage.cz