P 60-120G

ACER VOLTAGE s.r.o.

OMEZOVAČ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO ŽELEZNIČNÍ APLIKACE P120G a P60G jsou nové typy omezovačů nízkého napětí (voltage limiter devices….type 1....VLD-F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122-1 ed. 2, který je určen k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký vnitřní odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než je jeho stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, když je tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122-1 je tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Po opětovném poklesu přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho jmenovité úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

  • Náhled fotografie u nabídky P 60-120G
  • ACER VOLTAGE s.r.o.
  • Bratří Štefanů 1170
    500 03 Hradec Králové
  • 491 618 571
  • info@acervoltage.cz