Pilové pásy – AMADA

KSK TOOLS, s.r.o.

Rozteč Rozteč je dána počtem hrotů zubů na jeden palec (25,4 mm). Všeobecně lze zvolit menší rozteč je-li řezná délka kratší a větší rozteč je-li řezná délka větší. Hroty zubů jsou rozmístěny v pravidelných intervalech. Pravidelná rozteč zubů je vyjádřena jako "ooP (oo = počet zubů na palec)". Příklad zobrazený vlevo udává 4P a interval rozteče zubů je v tomto případě 25,4 ÷ 4P = 6,35 mm. Četné odlišné rozteče jsou kombinovány v rozmezí jednoho palce. Variabilní rozteč zubů je vyjádřena dvěma čísly jako "2/3P" v příkladu zobrazeném vlevo. To znamená, že maximální interval hrotu zubu je roven 2P a hedbí tvarové skupině zubu (minimální jednotka opakování) a že minimální zubový interval je roven 3P. Použití této rozteče pomáhá potlačit vibrace a je vhodné pro řezání různého materiálu ve všeobecném rozsahu.