TTS Martin rozváděče

REMA spol. s.r.o.

MP-AUTOMATIC Rozváděče MP AUTOMATIC slouží pro automatické přenesení zátěže ze sítě (po jejím výpadku) na elektrický záložní zdroj a naopak (po obnovení sítě). Jejich hlavní částí je řídící jednotka, která kromě této funkce přehledně informuje o stavu sítě motoru a generátoru. Kromě funkcí, které poskytují jednotlivé řídící automatiky, obsahují rozváděče standardně: -nabíječku baterie (dobíjení ze sítě) -tlačítko nouzového zastavení -svorkovnici pro připojení dálkového ovládání a signalizace -pro místní ovládání z PC mají řídící automatiky možnost komunikace: -Be23 a Be2000 přes RS 232, po přidání komunikačního modulu Be15 i přes RS 485 a GSM modem a mobilní telefon -InteliGen přes RS232, RS422, RS485, Modbus, CAN bus, modem, GSM modem, internet MP-MANUAL Rozváděče MP-MANUAL slouží na ovládání MG pracující jako samostatný zdroj elektrické energie, kde připojení zátěže na MG řídí obsluha. Řídící automatika zabezpečuje ochranu MG proti havarijním stavům a monitoruje provozní parametry motoru a generátoru. MP-PARALLEL Rozváděče MP–PARALLEL slouží pro zajištění paralelní spolupráce elektrických zdrojových agregátů resp. kogeneračních jednotek. Způsob paralelní spolupráce MG mezi sebou, nebo s veřejnou sítí navrhujeme podle požadavků a reálných potřeb uživatele. Tomu potom odpovídá i použitý systém a vybavení MG a rozváděčů MP–PARALLEL. MP-ATS Rozváděče MP-ATS jsou oddělené od ovládacích obvodů v samostatné skříni, se stupněm ochrany IP40/20. Slouží na automatické přepínání zátěže mezi sítí a generátorem. Podle napěťové soustavy TN-C resp. TN-S obsahují 3- resp. 4- pólové přepínače příslušného výkonu a kromě toho i trojfázový 16A síťový výstup pro vlastní spotřebu MG a monitorování napětí sítě. Výkonové přepínače (stykače, motorizované odpínače nebo motorizované jističe) jsou zabezpečené proti současnému sepnutí elektrickou i mechanickou blokací. Přívod ze sítě i z generátoru je přímo na svorky stykačů, zálohovaný vývod k spotřebičům se připojuje na sběrně. Vstup pro ovládání stykačů se připojí na svorkovnici MP-MAIN Rozváděče MP-MAIN slouží na odpojení zátěže od generátoru a též chrání generátor před proudovým přetížením. Podle napěťové soustavy TN-C resp. TN-S obsahují 3- resp. 4- pólový jistící prvek příslušného výkonu a kromě toho mají vyvedené i monitorování napětí generátoru. Tento jistící prvek je standardně s mechanickým pohonem, ale na přání zákazníka může být i s motorovým pohonem. Od cca 1000 A se používají odpínače, ne klasické jističe. Přívod z generátoru je přímo na svorky jističe. Pokud MG pracuje jako záložní zdroj, druhá strana jističe je přímo propojená s rozváděčem MP-ATS a pokud MG pracuje jako samostatný zdroj elektrické energie, vývody z jističe jsou připojeny na sběrnici, kde se následně bude připínat zátěž. V některých případech mohou být v MP-MAIN umístěny i měřící transformátory proudu. Rozváděče MP-MAIN jsou oddělené od ovládacích obvodů v samostatné skříni, se stupněm ochrany IP40/20. Umísťují se z pravidla na rám MG co nejblíže ke generátoru, aby byl co nejlépe jištěný.

  • Náhled fotografie u nabídky TTS Martin rozváděče