Revize

REMA spol. s.r.o.

Revize elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu. Revize elektrických zařízení chápeme jako součást preventivní údržby. Z tohoto pohledu přistupujeme ke všem revizím. Na přání zákazníka zpracujeme revizní řády, sledujeme revizní lhůty, odstraňujeme zjištěné závady a předkládáme návrhy na zlepšení provozního stavu, údržby a ekonomiky provozu. Revize elektroinstalace. Jako u všech ostatních činností postupujeme podle platných norem a v souladu s dalšími bezpečnostními, provozními a podobnými speciálními předpisy. Dlouholetá zkušenost nám umožňuje provádět revize tak ,a by zákazník byl co nejméně obtěžován a co nejméně omezován v běžném, provozu. Přitom se vždy zaměříme zejména na ty části elektroinstalace které jsou pro zákazníka nejdůležitější a kde mohou vznikat největší problémy. Díky zaměření naší firmy na oblast ochrany proti přepětí, můžeme kvalifikovaně ve zprávách o revizích doporučit vhodná opatření ke tzvýšení spolehlivosti napájení. Revize spotřebičů. Provádíme rozčlenění spotřebičů do jednotlivých skupin tak, aby nebyly revizní lhůty zbytečně krátké a aby současně byla splněny požadavky norem. Podobně jako u revizí elektroinstalace , tak i u revizí spotřebičů, přizpůsobujeme v co největší míře provádění revizí podmínkám zákazníka, abychom ho rušili ci nejméně. Pokud si to zákazník přeje můžeme provádět při revizi i drobné opravy. Můžeme sami evidovat revizní lhůty a upozorňovat zákazníka na nutnost provedení periodické revize. Revize hromosvodů. Stejně jako u výše ubvedených revizí elektroinstalace i u revizí hromosvodů postupujeme s nmaximální odbiorností a s využitím kvalitních měřících přístrojů. Tímto přístupem můžeme zákazníkovi podat objektivní obraz o stavu hromosvodu a navrhnout opatření k tomu, aby ochran aproti blesku plnila svou funkci.

  • Náhled fotografie u nabídky Revize