Technický dozor

REMA spol. s.r.o.

Účelem technického dozoru stavebníka (TDS, dříve se používal termín technický dozor investora) je spolupráce na úplném, funkčním a bezvadném provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, jakož i správné zajištění všech souvisejících činností, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Stavební dozor je odborný pracovník, který je vždy na straně stavebníka (investora) a hájí jeho zájmy. Svou odbornou prací nejen předchází problémům, které by mohly stavebníkovi vzniknout, ale také kontrolou rozsahu, kvality a cen prací šetří jeho finance. V dnešní době, kdy na trhu je velké množství materiálů různé kvality a často i odborné montážní práce provádějí pracovníci bez dostatečné odborné kvalifikace a většinou i bez odborného dozoru, je práce technického dozoru stavebníka naprosto nezbytná. TDS mimo jiné kontroluje, zda použité materiály odpovídají projektu a cenové nabídce.

  • Náhled fotografie u nabídky Technický dozor