Kurzy plavání

DELTEROND s.r.o.

Proč je plavání pro děti tak důležité, že se dostalo i do povinných osnov pro základní školu? V první řadě jde o bezpečnost. S vodou se děti dostávají zejména v letních měsících do kontaktu často, je proto velmi důležité, aby se ve vodě uměly pohybovat, neměly z vody strach a zvládaly alespoň základy plavání. Dále jde pak o nesporné výhody plavání jako sportu, který komplexně zlepšuje zdraví a kondici těla i psychiky. Při pohybu ve vodě se zapojují všechny svalové skupiny, při správně prováděném plavání se uvolňuje, případně narovnává páteř a zlepšuje se kapacita plic. A v neposlední řadě je skupinová výuka plavání výrazný faktor socializační. Děti se učí v malých skupinách, ve kterých mohou mezi nimi vznikat nová přátelství.

  • DELTEROND s.r.o.
  • PÍSNICKÁ 752/44
    142 00 Praha 12
  • 241716239
  • delterond@seznam.cz