Terénní úpravy

ŠIMON JIŘÍ-ZEMNÍ PRÁCE A NÁKLADNÍ DOPRAVA

-výkopy základů a základových pásů -terénní úpravy rovinných i svažitých terénů -nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů -úpravy zahrad -výkopy pro bazény -rovnání a svahování terénů -výkopové a zahrnovací práce -hloubení rýh pro inženýrské sítě -demolice objektů a staveb -výstavba zpevněných ploch a komunikací -zimní údržba komunikací -jiné zemní či výkopové práce -výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)