Spoje Siklu

VUMS DataCom, spol. s r.o.

EtherHaul je rodina mikrovlnných spojů bod-bod pracující v bezlicenčních pásmech 71-76 GHz (E-band), provozovatelné v České republice podle Všeobecného oprávnění VO-R/23/09.2013-5, a 57-66 GHz (V-band), odpovídající Všeobecnému oprávnění VO-R/12/09.2010-12 respektive VO-R/10/05.2014-3. Mikrovlnné spoje EtherHaul poskytují přenosovou kapacitu až 5Gbps, přičemž velmi efektivně využívají kmitočtové pásmo. Produkty s příponou „T“ jsou halfduplexní a umožňují dělit agregovanou kapacitu symetricky i nesymetricky. Produkty s přídomkem „F“ jsou plně duplexní. Šířka pásma, modulace a kódování jsou adaptivní, což garantuje vysokou dostupnost i za špatných podmínek šíření. Je určen pro aplikace poslední míle nebo jako náhrada optického vlákna.