Reagencie

Biogen Praha, s.r.o.

V době alchymistů platila zásada „corpora non reagunt nisi liquida“, což bychom do češtiny přeložili jako „látky reagují jen, jsou-li rozpuštěné.“ Dnes bychom mohli tuto zásadu vyjádřit lépe, byť složitěji, platí stále. Reagencie jsou obecně chemické látky a činidla, které se používají v laboratořích pro spouštění chemických reakcí, izolaci RNA a molekulární biologii již od dávných dob.