Sekvenace DNA

Biogen Praha, s.r.o.

Sekvenace je souhrnný termín pro biochemické metody, která již několik let patří mezi nejrozšířenější způsoby analyzování biologického materiálu. Pomocí této metody se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v krátkých sekvencích DNA, které jsou součástí dědičné informace v jádru, plazmidech, mitochondriích a plastidech. Sekvenace DNA