Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením

Komu je služba určena Sociální služba je poskytována dětem a dospělým od 3 do 65 let se všemi stupni mentálního postižení, s tělesných a kombinovaným postižením. Sociální službu nezajišťujeme osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním. Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.