Provozní monitory

AURA a.s.

Monitory provozu strojů (MMPS) - stavebnice modulů pro sledování všech diagnostických veličin důležitých pro kontrolu chodu stroje - vibrace, teploty, mazání, stav elektromotoru, atd. MSP Skříň převodníků diagnostiky určená k standardizaci signálu a připojení na měřicí ústředny, počítač sběru dat, apod. JPK 2.2 Převodník kmitání průmyslový - připojené čidlo vibrací převádí na standardní průmyslovou úroveň proud 0-20mA, napětí 0-10V s galvanickým oddělením. JPVL-51 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje. JPVL-52 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje (s pasívním snímačem – piezokeramickým akcelerometrem). 120 Ex Monitor vibrací do prostředí s nebezpečím výbuchu. MLM 1.2 Monitor vibrací leteckých motorů - pro sledování stavu leteckých motorů. ASV 3V Měřicí souprava vibrací s ukazovacím přístrojem vhodným pro umístění do panelu rozvaděče.

  • AURA a.s.
  • 5.května 118
    399 01 Milevsko
  • 382524224
  • sales@auranet.cz