Projekce a konstrukce

T M T spol. s r.o. Chrudim

Projekční a konstrukční činností se v T M T spol. s r.o. Chrudim zabývá cca 40 pracovníků. Vysokou produktivitu konstrukčních prací, konkurenceschopnost výrobků a designu podporuje využití progresivních CAD technologií. Konstrukční kanceláře jsou vybaveny větším počtem pracovišť se souborem programů pro konstruování ve 3D prostředí – CREO Parametric (dříve: Pro/ENGINEER) od firmy Parametric Technology Corporation (PTC). Tento konstrukční systém je jedním z nejvíce využívaných 3D CADu v ČR i ve světě. Tento systém je v naší firmě plně využíván při návrhu výrobku, zpracování výrobní dokumentace a technologických podkladů pro výrobu. Vedle konstruování ve 3D je využívána řada běžných konstrukčních systémů AutoCAD, softwarové aplikace pro projektanty OK a elektro, aj.