Energetický management

COLSYS - AUTOMATIK, a.s.

Energetický management (EM) je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. V širším pohledu je EM součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Cílem EM je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb. Obecně má EM dva cíle: -optimalizaci spotřeb energií a médií, -optimalizaci výroby či dodávky energií a médií. V rámci prvního cíle se snažíme např. o zlepšování tepelně technických vlastností budov, efektivnější provozy, využití obnovitelných zdrojů apod. V druhém případě se jedná o co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií.

  • Náhled fotografie u nabídky Energetický management