Čištění vzduchotechniky suchým ledem- Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

Čištění vzduchotechniky suchým ledem Otryskávání pomocí suchého ledu je revoluční metoda tryskání, kde tryskacím médiem jsou částice (pelety, bloky) suchého ledu. Tato metoda je velmi efektivní, rychlá a ekologická. Čištění vzduchotechniky suchým ledem- co je suchý led Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého - CO2. Na rozdíl od vodního ledu, který existuje při teplotě 0° C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je -79°C. Oproti vodnímu ledu za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje - tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného, aniž by zkapalnil. Čištění vzduchotechniky suchým ledem- výhody -Proces suchého čištění - otryskávání suchým ledem je suchý proces.Částice CO2 při kontaktu s čištěným povrchem okamžitě sublimují. -Žádný sekundární odpad - technologie čištění neprodukuje žádný druhotný odpad. Po vyčištění se jednotlivé zbytky jednoduše zametou nebo vysají. -Ekologické - otryskávání suchým ledem je šetrná a ekologická technologie. Nepoužívají se žádné toxické látky ani podpůrné chemikálie. -Neagresivní - otryskávání suchým ledem je neabrazivní, čištěné povrchy zůstávají nepoškozené, čehož se nemůže dosáhnout při čištění mechanickými prostředky - ocelovým kartáčem, škrabkami nebo jiným způsobem tlakového čištění (pískování, otryskávání struskou, kovovým abrazivem ajn.). -Zvyšuje kvalitu výroby - otryskávání suchým ledem umožňuje v čistotě nástroje a zařízení po dobu výrobního procesu bez složité demontáže a nákladné odstávky stroje.Poskytuje prokazatelné snížení vlastních nákladů na údržbu. -Rychle a efektivně - kombinace rychlého čištění a široký výběr aplikačních trysek umožňuje rychlé čištění i těžko dostupných částí a součástí. -Snížení nákladů - zkrácení času při odstávce výrobního zařízení. Zvýšení kvality výroby. Čištění na místě bez složité demontáže. Snižuje náklady na čištění a údržbu. Nepoužívá nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpouštědla.

  • Náhled fotografie u nabídky Čištění vzduchotechniky suchým ledem- Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.
  • Náhled fotografie u nabídky Čištění vzduchotechniky suchým ledem- Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

  • 565 383 886
  • info@pap-pe.cz