Čištění strojů suchým ledem- Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

Čištění strojů suchým ledem Čištění suchým ledem provádíme hlavně jako službu. Používáme stroje značky Icetech (Dánsko) a AscoJet (Švýcarsko). Máme bohaté zkušenosti s uplatněním této technologie v mnoha odvětvích průmyslu – automobilovém, polygrafickém, potravinářském, energetice a teplárenství, strojírenském, farmaceutickém, gumárenském, papírenském.… Čištění strojů suchým ledem- metoda Otryskávání pomocí suchého ledu je revoluční metoda tryskání, kde tryskacím médiem jsou částice (pelety, bloky) suchého ledu. Tato metoda je velmi efektivní, rychlá a ekologická. Otryskávání suchým ledem je trojfázový proces fáze- Kinetická -kdy částice suchého ledu unášené proudem stlačeného vzduchu dopadají rychlostí zvuku na povrch. Naruší a uvolní kontaminant z čištěného povrchu. fáze- Termická -nízká teplota částic suchého ledu (-79°C) způsobí ochlazení kontaminantu tak, že se stává křehkým a lehce oddělitelným od čištěného povrchu. fáze- Sublimace -částice suchého ledu pronikají znečištěním a okamžitě sublimují (změna skupenství z pevné fáze v plynnou). Tím dochází k 541 násobnému zvětšení objemu a explozivnímu efektu, který oddělí nečistotu od čištěného povrchu.

  • Náhled fotografie u nabídky Čištění strojů suchým ledem- Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o.

  • 565 383 886
  • info@pap-pe.cz