Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.

PAPco, s.r.o.

Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.
Firma PAPco, s.r.o. byla založena a zapsána do Obchodního rejstříku v prosinci roku 1992. Vznikla jako čistě obchodní a poradenská firma v oblasti nedestruktivního testování.

-Vizuální zkouška
VT je nejrozšířenější metodou z metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Metoda je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu (vlastností) povrchů výrobků či součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení.

-Ultrazvuková zkouška
Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení. Ultrazvuková metoda umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem.

-Rentgenová zkouška
Transportní rentgeny, rentgenové systémy,kabiny a linky. Vyvovávací automaty, digitální snímače a fólie, filmy, . Radiografie umožňuje získat trvalý obraz vnitřních vad materiálu (zejména objemových, ale v případě vhodné směrové orientace i plošných).

-Penetrační zkouška
Kapilární zkoušení je jednou z nejrozšířenějších metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Její hlavní aplikace jsou v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu.

-Magnetická zkouška
MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Hlavní aplikace jsou v automobilovém a leteckém průmyslu, dále v energetice a dopravě. Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení.

-Zkouška vířivými proudy
GE Inspection Technologies firma je předním vývojářem v oblasti EC testování, přístroje a snímače pro průmyslové aplikace určené pro povrchovou a podpovrchovou defektoskopii a třídění kovů. GE Inspection Technologies EC (NDT) a jejich řešení bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky a poskytuje produktivitu, kvalitu a bezpečnost.

-Tvrdoměry
vrdoměr UCI alphaDUR mini Zkoušky tvrdosti kovů ve výrobě. Testování částí strojů, svarů, povlaků a kalených dílů i na obtížně přístupných místech a v jakémkoli úhlu

http://www.papco.cz

  • Náhled fotografie u nabídky Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.
  • Náhled fotografie u nabídky Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.
  • Náhled fotografie u nabídky Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.
  • Náhled fotografie u nabídky Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.
  • Náhled fotografie u nabídky Nedestruktnivní testování materiálů- PAPco, s.r.o.