Welmec - certifikace vah a programu TRIFID

TRIFID software s.r.o.

Společnost TRIFID software s.r.o. nabízí certifikace vah a programu TRIFID.

Dle nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností (Welmec 2.2) je každý uživatel pokladního systému s připojenou váhou povinen mít úřední ověření tohoto zařízení jako celku. Pro program TRIFID byl vyvinut softwarový modul pro komunikaci s váhou dle požadavků Welmec a Českým metrologickým institutem mu byl udělen certifikát ZR 128/18 – 0167

První úspěšné certifikace u uživatelů vah DIGI a CAS v nedávné době proběhly. Zájemcům o certifikaci jejich pokladního systému doporučujeme prostudovat tento návod.

https://www.trifid-sw.cz/