Pásové filtry k mechanickému předčištění kalových vod (MIVALT s.r.o.)

MIVALT s.r.o.

Společnost MIVALT s.r.o. vyrábí pásové filtry k mechanickému předčištění kalových vod.

Pásové filtry slouží k mechanickému předčištění kalových vod od pevných částic, případně jako zahuštění kalu s použitím flokulantů/koagulantů.

Pásové filtry k mechanickému předčištění kalových vod – využití:

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
Odstranění pevných látek v rámci výrobních linek:
- jatka, mlékárny, zpracování zeleniny a ovoce, potravinové doplňky.

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE
Předčištění povrchových vod za účelem zamezení nechtěnému uniku látek do kanalizace. Filtrace oplachových vod. Vhodné např. pro:
- recyklační linky druhotných surovin
- ZOO a přírodní parky

AKVAKULTURA Pevninské a pobřežní rybí farmy používají sítopásové lisy pro:
- předčištění a primární filtraci
- zahuštění/odvodnění kalu
- zakoncentrování proplachu bubnových filtrů

Bubnová síta - určena pro mechanické předčištění odpadních vod a zachycení pevných částic, větších než jmenovitý otvor v perforovaném plechu bubnu

www.ventily-cerpadla.cz