Automatické, manuální stanice polymeru (MIVALT s.r.o.)

MIVALT s.r.o.

Společnost MIVALT s.r.o. vyrábí automatické stanice polymeru.

Automatické stanice polymeru Automatická stanice polymeru slouží k přípravě roztoku polymeru, pro následné dávkování do odvodňovacího stroje MP-DW případně dalších zařízení. Stanice se skládá ze dvou nádrží – skladovací a míchací. Skladovací nádrž slouží jako zdroj roztoku polymeru pro použití při odvodňování, horní nádrž slouží k samotné přípravě roztoku. Obě komory jsou vybaveny měřením hladiny. V momentě, kdy ve spodní komoře klesne hladina polymeru pod stanovenou mez, spustí se nový cyklus přípravy.

Mechanické stanice polymeru
Manuální stanice polymeru slouží k přípravě roztoku koncentrovaného polymeru. Stanice je válcová nádrž, vybavena míchadlem, napouštění vodou, dávkování polymeru i spuštění míchadla je ruční, pomocí obsluhy.

www.ventily-cerpadla.cz