Vodní hospodářství- Wero Holding a.s.

Wero Holding a.s.

Řešíte nedostatek vody? Platíte vysoké vodné a stočné? Najdeme pro vás alternativní zdroj vody, recyklujeme maximum odpadních vod, připravíme komplexní projekt vodního hospodářství na míru.

Voda se stává strategickou surovinou. Její dlouhodobý nedostatek, který je primárně ovlivněn několikaletým stupňujícím se suchem, sekundárně pak neschopností a nepřipraveností společnosti a firem s ní hospodařit.

Naše řešení přinášejí významné úspory v provozu průmyslových podniků, jako jsou papírny, společnosti s vysokou spotřebou vody ve výrobě, a dále lázně, aquaparky a městské bazény. Dokážeme recyklovat až 70 % vody a tím uspořit významné finanční prostředky.

https://weroholding.eu/
https://werowater.eu/