Investice- Wero Holding a.s.

Wero Holding a.s.

Investujte s námi do české vody a energetických zdrojů.
Zhodnotíte své finanční prostředky.
Fond kvalifikovaných investorů
WERO ČSEF SICAV a.s.
podfond ČSEF AQUA

Prostřednictvím vlastního investičního fondu WERO ČSEF SICAV umožňujeme kvalifikovaným investorům spolu s námi investovat do oblastí, ve kterých je obtížné se z pozice individuálního investora kapitálově a odborně prosadit. Profilujeme se v oblastech jako je vodní hospodářství, či energetika, ve kterých se snažíme dosahovat dlouhodobě udržitelných vysokých výnosů bez zbytečného rizika. Garantujeme tu nejvyšší úroveň portfolio a asset managementu s cílem naplnit očekávání nás a našich klientů. Všechny naše projekty jsou bez zatížení dlouhodobými úvěry. Do fondu vkládáme pouze čistá SPV s podepsanými dlouhodobými kontrakty.

https://weroholding.eu/
https://www.weroaqua.eu/