Zajistěte si právní pomoc u advokátní kanceláře s rodovou tradicí

Potřebujete-li využít služeb advokáta a nemůžete se rozhodnout, na koho byste se měli spolehnout, možná vám potřebnou jistotu poskytne tradice. Ta je již odjakživa známkou hlubokých znalostí, předávaných z otce na syna, a předpokladem spolehlivosti. Právě to jsou hodnoty, na nichž při advokátní práci nesmírně záleží.

I v moderní době mají dávné hodnoty svůj význam

Kdysi bývalo zvykem, že se určitá povolání, která vyžadovala rozsáhlé znalosti, v rodině dědila. Nejen vlastnictví rodinných firem, ale také profese lékařů či advokátů přecházely z generace na generaci a spolu s nimi i nabyté vědomosti a dobré jméno. Tradice byla zárukou kvality, což ostatně platí dodnes. Že syn následuje ve šlépějích svého otce a děda, to však již bohužel tak časté nebývá. Zcela jiný je advokát Praha JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin, který se může pochlubit skutečně dlouhou a pohnutou historií.

Z generace na generaci

Tradice právnického řemesla se v rodině JUDr. Koschina předává společně s modrou krví. Jeho prapraděd, Josef rytíř Koschin z Freudenhofu, byl rytířem císařského Řádu železné koruny a současně presidentem Obchodního soudu v Praze. Žezlo po něm převzal praděd Felix rytíř Koschin z Freudenhofu, rytíř císařského Řádu Leopoldova. Děd JUDr. Karel Koschin se vypracoval na místo senátního presidenta Nejvyššího správního soudu a byl mimo jiné profesorem ústavního a docentem horního práva. Za války rodinu postihlo neštěstí v podobě internace otce JUDr. Zdeněk Koschina v koncentračním táboře v Oranienburgu, ani to mu však nezabránilo vykonávat určitý čas profesi soudce a předat zkušenosti svému následníkovi. Mezi další příbuzné dále patří například Alexander rytíř Koschin z Freudenhofu, rytíř císařského rakouského řádu Železné koruny a řádu Leopoldova, jenž byl presidentem Krajského soudu v Kutné Hoře, a JUDr. Rudolf Koschin z Freudenfeldu se svou pozicí senátního presidenta Nejvyššího soudu ve Vídni.

Široké spektrum služeb

Pokračovatel rodové tradice, JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin provozuje advokátní kancelář v Praze, která je schopná vám poskytnout služby napříč celou oblastí práva. Zastoupí vás nejen v České republice, ale také na Slovensku a před Evropským soudem pro lidská práva. Není mu cizí právo ústavní, občanské, obchodní, rodinné, správní ani trestní. Spokojení klienti se na něj často obracejí kvůli jeho rozsáhlým zkušenostem v oblasti daňového práva, které zahrnuje mimo jiné správu daní a poplatků, pomoc v otázkách daně z příjmu či přidané hodnoty, zastupování před soudy a finančními úřady. Advokát JUDr. Koschin dále zaměstnává odborníky, kteří se zabývají daňovým poradenstvím a vedením všeobecného i mzdového účetnictví, což jsou služby, jež využije každý podnikatel.