Den otevřených dveří ve FORMETALU

Proexportní ekonomice se nadále daří, nové kolo evropských tendrů se začíná rozjíždět, strojírenské firmy investují do obnovy výrobního parku a výrobci a prodejci strojů se zamýšlejí, jak efektivněji propagovat svoji firmu a nabízené stroje. Nabízí se otázka, zda nenahradit účast společnosti na tradičních setkáních odborné veřejnosti na oborových veletrzích pozváním stávajících a potenciálních zákazníků přímo do firemního zázemí.

„Díváme se na to z několika pohledů. FORMETAL s.r.o. je tradičním vystavovatelem na strojírenských veletrzích, zejména pak Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Vystavujeme zde buď zcela samostatně, nebo v rámci partnerských vazeb s dalšími společnostmi. Ať tak či tak, s veletrhem jsou spojeny nemalé ekonomické výdaje. Nemám tím na mysli pouze výstavní plochu, ale také s vystavením či předvedením tvářecích strojů související logistiku včetně nákladů na lidský potenciál v místě konání veletrhu,“ říká Ing. Petr Čejka, jeden z jednatelů společnosti FORMETAL, s.r.o.

Troufám si odhadnout, že náklady jsou ve stotisících a mohou přesáhnout i jeden milion Kč. Východiskem je kvalitní internetová prezentace a důsledná práce s cílovou skupinou. Jakkoliv je například web personifikován, přesto ten „živý“ kontakt úplně nenahradí…

„Přesně tak, takže přicházíme s u nás novou formou, a to se Dny otevřených dveří. Výhody spatřuji v několika aspektech. Předně jsou s touto formou prezentace spojeny výrazně nižší náklady ve srovnání s veletrhem. Co je možná stejně podstatné, je, že dáváme našim stávajícím i potenciálním zákazníkům nahlédnout tak zvaně přímo do kuchyně. Vidí naše servisní zázemí, vidí stroje v provozu, mohou konzultovat s našimi specialisty konkrétní situace a mohou si nechat vše vysvětlit na reálných strojích, kterých máme v našem předváděcím středisku mnohem více, než kdy můžeme mít na veletrhu. Mohou probrat vhodnost stroje do jejich výrobního prostředí, zeptat se na možnosti automatizace provozu, řešit vše v klidu a v kontextu s dalšími možnostmi, které by je možná v rámci veletržního ruchu hned nenapadly.“

Jak jste spokojení s účastí? Přijeli ti správní lidé?

„Docela nás překvapilo, že pozvání přijaly i firmy z Moravy, které to k nám do Měšic u Prahy mají kus cesty. Zvali jsme prostřednictvím mailingu podle naší databáze, upozornili jsme na plánovanou akci prostřednictvím webu a připravili jsme také reklamní PPC kampaň k této události. Nyní jsme ve stádiu, kdy vše vyhodnocujeme. Podle zájmu soudím, že takto adresná forma komunikace má určitě své opodstatnění a dost možná, že přichystáme i další formu komunikace se zákazníky.

Prozradíte více?

„Zatím ne, ale když se podíváte na srovnatelné dynamicky se rozvíjející firmy, tak je to například o odborném vzdělávání formou technických seminářů, sdílené databázi servisních událostí včetně aktuálního vývoje konkrétního případu, řešení častých otázek formou sdíleného know-how apod. Ale to opravdu předbíhám, pojďme se raději ohlédnout, co se v během našeho „open housu“ dělo. Fotek, zážitků a cenných postřehů máme dost.“