Vhodné ochranné pomůcky omezí nejen riziko úrazu

Mnoho firem se snaží na ochranných pomůckách ušetřit, a právě kvůli tomu dochází ke spoustě pracovních úrazů. Podle některých statistik se jedná až o desítky tisíc případů ročně, kdy za úraz může nedostatečná vybavenost. Týká se to zejména rizikových odvětví, mezi něž řadíme třeba stavebnictví.

Jsou zaměstnání, kde nemá smysl se o nějakých ochranných pomůckách bavit. Například pracovníci, kteří tráví celý den v kanceláři, na žádný oděv ani pomůcky nárok nemají. V jiných oblastech ovšem musí tyto věci hradit zaměstnavatel.

Kdo pracuje v nebezpečném prostředí, má nárok na ochranu

Za nebezpečné prostředí lze považovat stavbu. Pracovníci by tady měli nosit helmu, již hradí zaměstnavatel. V biologických či chemických odvětvích je samozřejmostí zase respirátor. Tkadlena u šicího stroje má nárok na ochranný šátek, aby se jí nezachytily vlasy do stroje. A tak by se dalo pokračovat.

Ochranné pomůcky platí zaměstnavatel

OOPP čili osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje zaměstnancům zaměstnavatel. Spadají pod ně například klasické jednorázové rukavice, ochranné brýle, montérky, sluchátka apod. Ti, kdo se snaží na pomůckách ušetřit, na to mohou ošklivě doplatit. V případě zranění zaměstnance bude pojišťovna prošetřovat všechny okolnosti a zaměstnavateli pak hrozí tučné sankce, náhrada zaměstnanci za pracovní úraz atd.

Zaměstnavatel má ve svých směrnicích uvedené, jak často mají pracovníci nárok na novou pomůcku. Pokud ji do té doby zničí vlastním přičiněním, novou si platí sami. Jestliže dojde ke zničení opotřebováním, měli by dostat novou.

Na výběru záleží

Některé pomůcky se shání hůře, jiné naopak koupíte téměř na každém rohu. Do té druhé skupiny řadíme již zmiňované pracovní rukavice či ochranné brýle. V každém případě je ale potřeba dbát na kvalitu, jde přece o zdraví. Svou roli hrají i design a cena.

Toužíte-li zakoupit všechny pomůcky na jednom místě, podívejte se na řadu výrobků ARDON®, která zahrnuje sluchátka, respirátory, přilby, rukavice, brýle i oděvy a obuv pro volný čas.