Povinnosti podnikatele

Kdo podniká, jistě ví, že podnikání může přinášet radost, ale zároveň i závazky. Povinností je hodně a začínající podnikatel se může snadno ztratit ve všech vyhláškách, opatřeních a přiznáních, které je třeba odevzdávat včas, na správný úřad a se správnými údaji. Určitě si nejeden z nás vzpomene na situaci, kdy se zděšením zajistil, že měl podat žádost či sepsat zprávu a donést ji do předešlého dne na příslušný úřad. Nemluvě o tom, když se vaše firma začne rozrůstat a vy už v ní nejste dva, ale čtyři, ne-li dokonce víc, a přichází na řadu mzdové účetnictví.

 

Nikdo učený z nebe nespadl, a tak se ani od vás nepředpokládá, že se budete v povinnostech podnikatele pohybovat od začátku jako ryba ve vodě, avšak abyste měli alespoň nějaký přehled toho, co podnikání obnáší, přinášíme vám rychlý přehled těch nejdůležitějších dokumentů a povinností podnikatele, které byste měli mít na paměti, ať už během procesu založení společnosti, nebo po mnoha letech podnikatelské činnosti.

 

1. Souhlas se sídlem právnické osoby

Ať už se jedná o založení sro, akciové společnosti či jiné obchodní korporace, vždy budete k zdárnému vzniku společnosti potřebovat dokument zvaný Souhlas s umístěním sídla právnické osoby – je přitom nutné, aby byl tento dokument stvrzen přímo vlastníkem dané nemovitosti a aby tento podpis při předložení Souhlasu při zakládání společnosti nebyl starší než tři měsíce.

 

Získání Souhlasu může však někdy být zapeklitým oříškem, zejména pokud se chystáte jako sídlo firmy zvolit družstevní byt.

 

V případě, že se vám nedaří Souhlas od vlastníka nemovitosti vyžádat, a jinou možnost umístění sídla společnosti nemáte, jeví se jako optimální řešení virtuální sídlo firmy, tedy jakési imaginární sídlo, na jehož adresu vám však chodí korespondence a je vedeno stejně jako fyzické sídlo firmy v obchodním rejstříku.

 

Nabídka virtuálních sídel je v dnešní době již poměrně široká, a tak by pro vás neměl být problém najít například sídlo firmy v Praze za příznivou cenu. Virtuální sídla přitom zdaleka nejsou pouze záležitostí velkých obchodních korporací. V dnešní době je snadno dostupné i virtuální sídlo pro OSVČ, a tak i osoba samostatně výdělečně činná může vlastnit virtuální adresu ve velkoměstě.

2. Volba správného názvu firmy

Předtím, než firmu vůbec začnete zakládat, je třeba zvolit název, který vaše společnost ponese. Toto jméno přitom musí být originální – ke zjištění možné duplicity a ověření názvu firmy slouží například oficiální stránky veřejného či obchodního rejstříku. Ověřit správnost názvu a získat rovnou i návrhy neobsazených a možných jmen lze také na stránkách Jake&James s.r.o., která v rámci služby založení firmy online nabízí bezplatné ověření názvu firmy. Zde jednoduše zadáte váš plánovaný název společnosti a ujistíte se, že dané jméno ještě v evidenci není zavedené, a společnost s tímto názvem tudíž neexistuje. Pokud již firma existuje, systém je schopný vygenerovat vám různé návrhy ještě neexistujících jmen a společně s tím vás provést založením společnosti krok po kroku společně s možností zaplatit založení nové firmy přes váš bankovní účet nebo kartu.

3. Vedení daňové evidence a podání daňového přiznání

Vedení daňové evidence náleží jako povinnost každé fyzické osobě, která podniká a není přitom sama o sobě účetní jednotkou. Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně a následně i pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Zákon přitom jasně neudává formu, kterou musí být daňová evidence vykonávána – pro vedení účetnictví můžete tedy s čistým svědomím používat klidně specializovaný počítačový program, účetní knihy (například deník příjmů a výdajů, deník pohledávek a nabídek, aj.) či tabulky v Excelu.

 

Diskutabilním tématem se v dnešních dnech také čím dál tím více stává možnost daňové optimalizace, která hledá různé alternativy v strategii podnikání a hledá ty možnosti, které se zdají být v daný moment nejvýhodnější jak pro současnost, tak pro budoucnost konkrétní firmy. Mnoho firem a podnikatelů se také obrací s otázkami ohledně vedení účetnictví na specializované společnosti, které mají ve vyhláškách a zákonech týkajících se účetnictví mnohem lepší přehled než oni sami.

 

4. Mzdové účetnictví

Zaměstnanci tvoří důležitou složku vašeho podnikání, pro vás to však kromě zvýšení produktivity znamená mnohdy také další povinnost a to mzdy. Mzdové účetnictví může být pro jedince s neodborným vzděláním španělská vesnice, a tak je někdy lepší se opět obrátit na odborníky.

 

Nedílnou součástí mzdového účetnictví je také příprava přehledů mezd pro orgány veřejné správy v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Samozřejmě že mzdy se také týkají povinností, na které dohlíží finanční úřad, proto je nutné mít vše před případnou kontrolou v pořádku.

 

Základním účelem mzdového účetnictví je tedy správně připravit podklady k platbám odvodů a pro výplatu mezd zaměstnancům samotným.

 

5. Uspořádání valné hromady

Povinnost svolání valné hromady se týká především obchodních korporací s ručením omezeným. Ty jsou ze zákona povinné alespoň jedenkrát do roka uspořádat valnou hromadu – nejvyšší orgán každé společnosti - na které se poté diskutují zásadní změny a budoucnost dané společnosti. Na valné hromadě se mohou diskutovat výdaje, rozpočet, budoucnost, či v případě krachu také prodej společnosti. Valnou hromadu svolává vždy majitel firmy, společník, nebo osoba k tomu určená.

 

Podnikání může být někdy trochu složité, avšak není to nic, co by se bez drobné pomoci a cviku nedalo zvládnout, a pokud si budete plnit všechny povinnosti řádného hospodáře a o firmu se starat, může vám to přinést mnoho užitku.

 

Další užitečné odkazy

Magazín Jake&James  - blog z oboru podnikání

Jake&James.cz   - web poskytující virtuální sídla a pomoc při založení společnosti

Daňová evidence pro OSVČ  - i OSVČ si může nechat poradit s daněmi

Vedení účetnictví pro společnosti - pomoc s mzdovým a daňovým účetnictvím pro společnosti a s daňovou optimalizací