Překlady do polštiny

Polština je jazyk slovanský a češtině je dosti podobný, i když ne tolik jako slovenština. Avšak ještě ve středověku byly rozdíly mezi polštinou a češtinou téměř nerozeznatelné. Zkušení překladatelé agentury Express-Překlady.cz kvalitně překládají z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny. Název státu Polsko souvisí mimo jiné s tím, že většina území této země je rovinatá (s výjimkou jihu Polska) a hospodaří se v ní na polích. Rovinatost severního a středního Polska i Německa měla u obou zemí tragické dopady, pokud jde o to, že obě země postrádaly hranice dané přírodními bariérami. Polsko bývalo dáno na pospas carskému Rusku i Německu, dokonce se po válečných událostech hranice Polska jak na východě, tak na západě přesouvaly, jako by se celé Polsko stěhovalo. A v souvislosti s tím se stěhovaly i velké masy Poláků. (Německá historie je z podobných geografických důvodů tragická, protože Německo je viníkem 2 světových válek, což mimo jiné – podle Karla Jasperse - bylo důsledkem toho, že Německo budovalo vojenský stát kvůli nutnosti bránit své geograficky nechráněné hranice). Polsko je silně katolicky křesťanským státem, a v současnosti pomáhá Česku tím, že poskytuje své katolické kněze na české opuštěné fary. Komunistický stát si nikdy v Polsku nedovolil stíhat katolickou církev v takové míře, v jaké byla stíhána v ČSSR. Avšak přibližně před 1000 let převzalo Polsko křesťanství z Čech. Polsko je přibližně 4x rozlehlejší než Česko a v podobném poměru je vyšší i počet polských obyvatel vůči českým. Polsko tvořilo před staletími Polsko-litevskou unii, což byl významný evropský stát. Současné Polsko je členským státem Evropské unie, takže polština je jedním z jazyků Evropské unie. Polsko přispělo lidstvu řadou spisovatelů, skladatelů, vědců a dalších špičkových tvůrčích osobností, na jejichž vyjmenování zde není dostatek prostoru. Zmíním za všechny slovanského papeže Jana Pavla II., který je pokládán za jednoho z několika vítězů nad komunistickými režimy sovětského východního bloku. Jeho heslem, kterým vyzýval lidstvo, bylo: „Nebojte se!“. České dějiny a polské dějiny se po celou tisíciletou historii prolínají a proplétají, jsme si s Poláky velmi blízcí. Také proto vám agentura Express Překlady nabízí služby zkušených překladatelů pro překlady z češtiny do polštiny i z polštiny do češtiny.