Jak to je s minimální mzdou v roce 2018?

V roce 2018 vzrostla výše minimální mzdy, a to díky novelizaci Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Jaká bude nyní její výše? Přináší novela i další novoty?

Co je to minimální mzda?

Jedná se o nejnižší přípustnou výši odměny pro zaměstnance za odvedenou práci v pracovním poměru. Ošetřeny jsou rovněž právních vztahy založené dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. U těch se pak ale hovoří o minimální mzdě hodinové, nikoliv měsíční.

Proč minimální mzda roste, a jak

Růst minimální mzdy odráží nutnost pokrýt ty nejdůležitější životní náklady a snížit závislost na sociálních dávkách. Ze současných 11 000 Kč se minimální mzda 2018 zvyšuje na 12 200 Kč měsíčně. Hodinová sazba bude činit 73,20 Kč oproti 66 korunám.

Koho růst přímo ovlivní

Zvýšení minimální mzdy ovlivní nejen samotné zaměstnance, kterých se bezprostředně týká, ale i řadu dalších lidí. Jmenujme OSVČ platící minimální zálohy na zdravotní pojištění i příjemce daňového bonusu. Minimální mzda totiž vstupuje do řady finančních výpočtů a neustále roste. Od roku 2013 se zvýšila celkem již o 3700 Kč. Tím se dosáhne hodnoty přibližně 40 % průměrné mzdy, což byl dlouhodobý záměr. Nižší ji ze států Evropské unie mají pouze Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko.

Růst ekonomiky

Ekonomika poslední roky roste závratným tempem, máme v současnosti jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci EU. To je jistě skvělý výsledek po letech, kdy nezaměstnanost atakovala téměř rekordy. A již se to projevuje na trhu práce: nabídka míst je vysoká a lidé si mohou vybírat.

A co zaručená mzda?

V návaznosti na růst minimální mzdy v ČR se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy, která platí pro ty zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách. Rovněž se týká zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zaručená mzda je vyšší než ta minimální a odstupňovaná do osmi tříd – podle složitosti a náročnosti. Minimální i zaručená mzda ohraničují minimální odměnu, kterou za svou práci musíte ze zákona získat. Možná vás v této souvislosti bude zajímat i superhrubá mzda nebo výpočet životního minima. Určitě je dobré vědět, na co máte nárok, a jak si částky vypočítáte.