Víte, jak si úspěšně zařídit živnostenský list už na první pokus?

Na počátku každého úspěšného podnikání je jeden lidský sen a naprosto skvělý nápad. Pokud jste se rozhodli podnikat, jistě máte nějakou vizi, čeho chcete dosáhnout, a jak svoji živnost budete vést. Podstatou podnikání je totiž možnost zorganizovat si pracovní dobu i náplň, což s sebou samozřejmě přináší i mnoho povinností a starostí navíc. Tou první a nejdůležitější je zřízení živnostenského listu, kterým podnikání úspěšně zahájíte. Vykročte pravou nohou a udělejte vše správně na první pokus.

Co je potřeba k získání živnostenského listu?

Jsou výjimky, kdy živnostenský list nepotřebujete. Jejich soupis je uveden v § 3 živnostenského zákona. Většinou se však jedná o svobodná a kreativní povolání, kdy si vystačíte s autorským honorářem, nebo podnikající podle zvláštních předpisů. Všichni ostatní živnostenské oprávnění potřebují. Pro jeho získání jsou potřeba dvě základní podmínky. Musíte být plně svéprávní a naprosto bezúhonní. Pokud obojí splňujete, je načase vyrazit na živnostenský úřad.

Prokažte svoji bezúhonnost

K žádosti o živnostenské oprávnění si připravte platný občanský průkaz a poplatek ve výši tisíc korun na uhrazení správního poplatku. Musíte nejprve vyplnit registrační formulář, kde také uvedete předmět vašeho podnikání a doložit bezúhonnost. K prokázání bezúhonnosti slouží výpis z rejstříku trestů, který získáte za stokorunový poplatek na každé pobočce Czech POINT. Existují samozřejmě výjimky, které vám umožní podnikat i s jistým záznamem v rejstříku trestů.

Nezapomeňte i na další podnikatelské povinnosti

Pro podnikání potřebujete také sídlo vytvořené firmy. Většinou se zakládá na místě trvalého bydliště. Samozřejmě to jde i v jiných budovách, ale v takovém případě potřebujete souhlas majitele nemovitosti. U řemeslných živností je někdy nutné doložit výuční list týkající se daného oboru, ale ani to není vždy pravidlem. Opět záleží na situaci. Pokud splníte všechny náležitosti a doložíte požadované informace, živnostenský úřad zapíše vaše podnikání nejdéle do pěti pracovních dnů a vydá vám výpis, který je zároveň novým živnostenským listem.

Po získání živnosti je nutné se nahlásit na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Další registraci provedete na finančním úřadě, kde budete po následující roky odvádět daň z příjmů. V poslední době sice došlo k nárůstu platu pro některé platové třídy, ale i když je v podnikání řada dalších nelehkých povinností, mnoho lidí láká možnost zorganizovat si pracovní proces podle svého a proměnit svůj nadějný sen ve výdělečnou skutečnost.