Předejděte rizikům podnikání s pojištěním faktur

Chystáte se podnikat, nebo již podnikáte a rádi byste se vyhnuli případným rizikům? S každým podnikáním přichází i určité nebezpečí, že za poskytnuté zboží či služby nedostanete zaplaceno. Do jisté míry se proti tomu můžete bránit prevencí. A to tak, že si každého obchodního partnera, klienta či zákazníka prověříte skrze dostupné registry, mezi které patří insolvenční rejstříky, evidence exekucí a obchodní rejstřík s případným hodnocením. Někdy však ani dostatečná prevence nepomůže.

Neproplacené faktury nejsou ojedinělý problém

Velké nebezpečí neproplacené faktury nastává převážně u menších částek. Zde se totiž spoléhají podnikatelé na skutečnost, že vymáhání nesplacené faktury vyjde mnohem dráž, než na kolik je faktura vystavena. Existuje však i jiná varianta než zdlouhavé soudní procesy zakončené příkazem k exekuci, která ani pak není jistotou návratnosti ušlého zisku. Existuje varianta sepsání notářského zápisu s přímou vykonatelností, jež vám zaručuje okamžité zahájení exekučního řízení. Ale ani ta není zárukou úspěchu.

Braňte se všemi dostupnými prostředky!

Podnikatelé často podceňují nebezpečí, které každé podnikání doprovází, a mají nedostatečnou právní ochranu. Následky přitom mohou mít i negativní dopad na celou společnost či předmět podnikání. Přitom k vyřešení často stačí uzavřít příslušné pojištění, jež tato rizika řeší rychle a efektivně. Pojištění může například zahrnovat krytí pro majetek firmy, ať už se jedná o věci movité či nemovité. Pokud vlastníte velké množství strojů a vozidel, je možné uzavřít i tzv. flotilové pojištění. Existuje přitom i ochrana pro pojištění faktur, které se hodí úplně každému podnikateli.

Pojištění faktur vás ochrání před ztrátou zisku

Takové pojištění si přitom můžete jednoduše sjednat online doslova za pár kliknutí. Obsah takové pojistky zaručuje urgenci nesplacené částky, zasílání upomínek a zajištění veškerého papírování, jež k tomu patří. Stále se obáváte rizika, že se váš zákazník vyhne placení a opět nic nezískáte zpátky? To však není v tomto případě nutné, protože společnost zaručuje vyplacení 85 % částky z původní faktury, pokud se jí nepodaří zákazníka přimět k platbě. Pojištění faktur se tak stává prvním optimálním řešením s viditelnými výsledky. Touto problematikou se zabývá například firma PojištěnáFaktura.cz.