Učení s dětmi – 4 tipy, aby bylo efektivní

Příprava na vyučování by měla probíhat za dohledu rodičů, alespoň u dětí na prvním stupni. Odborníci se totiž shodují, že společné učení hraje důležitou roli nejen pro budoucí školní úspěchy vaší ratolesti, ale také pro její život.

Pravidelnost jako základ

Dítě by se mělo začít pravidelně připravovat už od samotného nástupu do školy, aby si utvořilo návyk, který bude – v ideálním případě – pokračovat po celé studium až na střední školu. Právě v první a druhé třídě je zapojení rodičů nejdůležitější, protože v této době se rozhoduje o tom, jestli si dítě cestu ke vzdělávání najde nebo ne. Později už by je měli rodiče „jenom“ motivovat, aby chtěly být samy v něčem dobré a pochopily, že se učí nikoli pro nás, ale pro sebe.

Vytvoření vhodných podmínek

K učení je třeba vytvořit vhodné podmínky. Vždyť kolikrát rodič použije věty typu: rozsviť si, ať na to hezky vidíš, sedni si pořádně, nehrb se, ať tě nebolí záda. Jaké podmínky jsou ovšem ty pravé a ideální, nelze obecně říct. Nějaká univerzální shoda totiž nepanuje, každé dítko je originál, a tak mu vyhovuje něco jiného. Jednomu vadí ostré světlo, druhému zvuková kulisa, jinému vyhovuje chladnější místnost, další se zase potřebuje zabalit do deky. Nechte ho proto, ať si samo vybere, co je mu příjemné.

Stanovení cíle

Ze všeho nejdříve je třeba stanovit cíl a vytvořit určitý řád a pořádek. Bezmyšlenkovité vytahování učebnic a sešitů ze školního batohu totiž nikam nevede. Zjistěte, co má vaše ratolest za úkoly a podle toho správně rozvrhněte čas. Pusťte se nejprve do náročnějších předmětů, začněte psaním domácích úloh, pak přistupte k zopakování nového učiva. Procvičujte to, co dítěti nejde.

Závěrečná kontrola

Na závěr už zbývá jen připravit batoh do školy na další den. S malými dětmi chystejte věci společně - na každý předmět pěkně podle rozvrhu. Zkontrolovat nezapomeňte notýsek s úkoly, žákovskou knížku, nachystat penál – ořezat tužky a pastelky. Jakmile jsou všechny povinnosti splněné a dětský batoh připraven na další den, dejte vašemu potomkovi volný prostor, ať si může užít čas podle svých představ.