Znáte postup registrace ochranné známky?

Rozhodli jste se, že chcete svoji značku, výrobek či službu právně ošetřit, abyste se odlišovali od konkurence s totožným produktem? Pak je potřeba zaregistrovat ochrannou známku. Jak postupovat?

Proč se to dělá?

Pomocí ochranné známky se snadno identifikuje zboží konkrétního výrobce. Tím se zdvihá povědomí o vaší značce, je definována image firmy. Společnost poté vnímá výrobek jako důvěryhodnější, čímž je upevňována jeho pozice na trhu.

Výběr známky a platnost

Úplně na začátku je třeba mít alespoň přibližnou představu o tom, jak má ochranná známka vypadat. Bude se jednat pouze o text, obrázek nebo kombinaci obojího? V každém případě je její platnost 10 let od data podání přihlášky k registraci. Dle potřeby ji můžete neomezeně prodlužovat.

Území, třídy a státy

Vaše produkty je nutné přihlásit do okruhu skupin, ve kterých bude ochranná známka platit. Nefunguje to tak, že by automaticky pokrývala všechny oblasti. Celkem existuje 45 tříd, v nichž se nacházejí výrobky sobě navzájem podobné. Zpravidla se doporučuje produkt registrovat ve 2-3 kategoriích. Zároveň je třeba vybrat stát, pro nějž známku registrujete. Opět i zde platí, čím více států, tím více poplatků.

Rešerše

V dalším kroku je potřeba zkontrolovat, zda nebyla v minulosti provedena registrace ochranné známky, která by byla podobná nebo shodná s tou vaší.

Podání přihlášky

Je posledním krokem v procesu celé registrace. Na jejím základě je následně vydáno osvědčení o ochranné známce. V jednoduchém formuláři zaškrtnete vybranou zemi - ČR, EU, USA nebo mezinárodní. Poté v jednotlivých zemích zvolíte počet tříd. Na závěr zbývá vybrat barevnou či černobílou barvu známky a rozsah rešerše. Pokud si netroufáte na registrování ochranné známky sami, obraťte se na agenturu specializující se na tuto oblast.