Proč byste měli recyklovat textil?

Otázka životního prostředí dnes vyvstává v souvislosti téměř s každým tématem. Mnoho domácností i jednotlivců se na cestu ochrany přírody vydalo také. Můžete se k nim přidat i vy. Změna totiž nezačíná ve společnosti, začíná od nás. Co byste tedy měli pro začátek udělat? Nepokládejte si příliš vysoké cíle, které bude komplikované dodržet. Zkuste něco jednoduššího. Například třídění odpadu. To je to nejmenší, co můžete pro planetu udělat.

Třídění odpadu a jeho výhody

- Šetrnost vůči přírodním zdrojům – představte si, že se ročně vytěží několik desítek miliard tun materiálu. Většinu z tohoto množství je možné recyklovat.

- Méně znečištění, ochrana ovzduší – pokud odpad nebudete recyklovat, počítejte s tím, že skončí na skládce nebo. Ty mají samozřejmě špatný vliv nejen na ovzduší, ale i vodu, půdu a v neposlední řadě i na zdraví člověka.

Jak se recykluje textil?

Recyklace textilu probíhá jednoduše. Stačí najít oranžový kontejner na textil. V Praze je jich více než pět set. A můžete začít s recyklací!

Pomůžete přírodě i lidem

- Textil se na různých skládkách rozkládá celou věčnost. Při jeho rozkladu se do ovzduší vylučují skleníkové plyny a další látky škodící životnímu prostředí.

- Některé materiály se vůbec nerozloží.

- Alternativou jsou textilní kontejnery, kde má šatstvo šanci na další použití. Tříděné oblečení putuje dál, k lidem, kteří jej využijí, a neskončí tak na skládce.

- Neziskové organizace a různé charity jsou často v nouzi, co se samotného oblečení týče. Pokud se jim rozhodnete nepotřebné šaty darovat, pomůžete tak dětem, maminkám, lidem bez domova či těm, které zasáhla nějaká přírodní katastrofa nebo válečný konflikt.

Vdechněte nový život i textilu. Nevyhazujte oblečení, které mohou využít jiní. Oblečení raději odneste na charitu, kde ho zužitkují lidé v nouzi. Pokud žádnou charitu ve svém okolí neznáte nebo nemáte, vhoďte nepotřebné kousky do kontejneru a získejte záruku, že neskončí v odpadkovém koši, ale poputuje k těm, kteří ho opravdu potřebují.