I rodilý mluvčí může mít problém s některými českými slovy

Určitě se to stává i vám. Česky sice mluvíte od narození, ale občas prostě narazíte na slovo, jehož význam jenom odhadujete. Většinou se dá poměrně dobře odvodit z kontextu celé věty či vyprávění, někdy má však slovo tak fatální význam, že jeho špatná interpretace úplně změní obsah sdělení. Nebo vyzní jako pejorativní. Čeština je krásný bohatý jazyk a nikdo nemůže znát všechna jeho zákoutí. Stačí jen vědět, kde v případě nejasností najít radu.

Mnoho lidí přichází do styku s termíny, kterým nerozumí. Nejspíš ne tolik v běžné řeči, v hovorové češtině se odborné termíny příliš nepoužívají. Ve školách či médiích ale využívají cizí slova zcela běžně.

Někdy slova neznáme, jindy je vnímáme špatně

Každý jazyk používaný ve světě je živý. Neustále se mění, slova v něm zanikají a nová zase vznikají. Archaismy se přestávají používat, naopak přichází nové výrazy převzaté z jiných jazyků či označující nové technologie, které dříve neexistovaly. Mladší generace pak mají problémy s těmi staršími výrazy, starší lidé zase s novotvary. To je zcela běžné.

Poměrně často se však vyskytují i situace, kdy slovo vnímáme špatně. Myslíme si, že význam známe, ve skutečnosti je ale poněkud jiný. Stává se to všem, i vrcholným politikům, vyvarujete se toho těžko. Když si významem nějakého slova nejste jistí, prostě ho nepoužíváte. Pokud si ale myslíte, že mu rozumíte, snadno ho použijete nesprávně a dostanete se do trapné situace či způsobíte nevyzpytatelný problém.

Učený z nebe nespadl, důležité je vzdělávat se

Až příště narazíte na nějaké neznámé slovo, ať už to bude v novinách či v běžné řeči, najděte si jeho význam. Nestyďte se, i kdyby bylo sebeobyčejnější. V ČR žijí třeba i lidé, kteří neznají význam slova empatie. Tak si nedělejte starosti, že si neporadíte s výrazy jako demagogie či infantilní. Dříve byste museli dojít do knihovny a vyhledat si heslo ve slovníku, dnes už si stačí otevřít online slovník cizích slov. Využijte toho a vzdělávejte se. Bohatá slovní zásoba je důležitá, i když vás tvoření textů či mluvení zrovna neživí.