Co vše musí splňovat kvalitní a bezpečná paleta

Velkoobjemová tuzemská, mezinárodní i zámořská doprava je dnes nemyslitelná bez kvalitních palet. Umístění série výrobků na jednu paletu a jejich fixace představuje zvýšenou bezpečnost a ochranu proti poškození při pádu, posunu nebo nárazu. Transport však není jediným využitím palet. Vzhledem k současným trendům, vybízejícím k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, recyklaci a upcyklaci, je stále rozšířenějším a oblíbenějším krokem zhotovování nejrůznějších kusů nábytku právě z palet. Zde je jediným omezením vlastní fantazie.

Jaká měřítka jsou kladena na kvalitu palet, aby bylo jejich použití bezpečné nejen pro přepravované zboží, ale také pro osoby, které s nimi manipulují, nebo si jimi dokonce vybaví své obydlí?

Škála kriterií, které je potřeba vzít v úvahu, je dlouhá. V prvé řadě je to materiál. Nejběžnějším materiálem pro výrobu palet je dřevo. V našich středoevropských podmínkách smrkové, v exotických zemích například cedr – zkrátka dřevo z takových stromů, které rychle dorůstají. Rychlý růst je však na úkor pevnosti. Dřevo sice krásně voní, může však být náchylnější k praskání, naštípnutí či zlomení. Proto je nutné před každým dalším použitím paletu podrobit pečlivé kontrole. Případnou opravu palet není vhodné řešit svépomocí, avšak je nutné svěřit tuto práci firmě, která vlastní pro tuto činnost licenci a je řádně registrována jako opravce palet. V opačném případě hrozí nejen riziko úrazu či poškození majetku, ale dokonce se může jednat o činnost, která v rozporu se zákonem. V ideálním případě od vás oprávněná firma palety odkoupí a na oplátku umožní nákup zcela nových palet. Je-li materiálem dřevotříska, může paleta sloužit dobře při přepravě, avšak do interiéru je naprosto nevhodná, a to kvůli vysokému obsahu formaldehydu, který se může uvolňovat a zamořit prostředí toxickými výpary.

Dalším kriteriem je ošetření palet proti dřevokaznému hmyzu. Záznam o způsobu ošetření naleznete vypálený na středovém špalíku palety. Nejčastěji se jedná o zkratku IPPC v rámečku, která dále obsahuje informace o zemi a firmě, která ošetření provedla. IPPC znamená ošetření dřeva na principu termodynamiky. Chemický způsob ošetření metylbromidem není v České republice povolen, přesto k nám mohou takto ošetřené palety ze zahraničí doputovat. Poznáte je podle značky MB na prostředním špalíku. Metylbromid je prudce jedovatá látka a takto ošetřené palety snad mohou sloužit k přepravě zboží, v žádném případě však nesmí do interieru. Mohou způsobit vážné zdravotní komplikace.

Mezi jiná kriteria při výběru vhodných palet patří to, zda byly tepelně ošetřeny (označení HT – Heat Treatment), případně správně vysušeny v sušárně dřeva (symbol KD – kiln drying) na stanovenou vlhkost, která nesmí přesáhnout 22 %. Takto vysušená paleta je chráněna proti plísni a zahnívání.

Pro recyklaci palet za účelem výroby nábytku je nezbytné zjistit si historii palety, to znamená seznámit se s výrobky, které na ní byly převáženy. Každý produkt mohl zanechat na paletě své stopy, které mohou dále v různé míře ohrožovat zdraví koncových uživatelů. Nevhodné jsou palety, které sloužily k transportu chemikálií, léčiv, stavebnin, ale možná překvapivě také palety, na kterých se převážely potraviny. Zde totiž hrozí riziko nákazy mikroorganismy a bakteriemi, například salmonelou, a to i při nepatrném potřísnění palety potravinou. Není-li možné doložit historii použití palety, je lépe pro použití palet v interieru zakoupit paletu zcela novou.

Nejkvalitnější palety, které splňují mezinárodní standardy na přepravu, tzn. mají předepsané rozměry, byly náležitě ošetřeny způsobem, který nepředstavuje zdravotní a bezpečnostní riziko pro uživatele, jsou dostatečně vysušeny a chráněny proti plísni i škůdcům, nesou označení EUR, EPAL (dle předpisů European Pallet Association) a prodávají se pod názvem Europalety. Jsou čtyřstranné, tzn. lze s nimi manipulovat vysokozdvižným vozíkem ze všech čtyř stran.Takovou firmou v oblasti Brna a okolí je například Dřevotrading s. r. o. Tato společnost palety vyrábí a je rovněž držitelem certifikace na opravu palet EUR. Vyrábí a prodává jak standardní palety o rozměru 1200 × 800 × 144 mm, tak palety atypické.