Způsobil vám zaměstnanec škodu? Vymáhání nebývá snadné

Často se stává, že zaměstnanec svou nedbalostí nebo nedodržením svých povinnosti při plnění pracovních úkolů způsobí škodu buď vám, nebo třetí straně. V takovém případě musí být zaměstnavatel schopen dokázat zaměstnanci porušení jeho povinností, jinak by musel škodu uhradit sám. Abyste byli schopni lépe ochránit své zájmy, máte možnost uzavřít se svými zaměstnanci písemnou „dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty“. Uzavřením této dohody zaměstnanec získá odpovědnost za svěřené hodnoty, například finanční hotovost, zboží nebo materiál a případnou ztrátu či poškození je pak povinen uhradit, a to až do maximální výše, která je v dohodě stanovena.

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Sepsání takové dohody ovšem není snadné, protože jakýchkoli nejasností by zaměstnanec okamžitě využil proti vám. Pokud chcete ochránit své zájmy, měli byste se obrátit na některou z advokátních kanceláří, které se specializují na pracovní právo. Najdete je jednoduše zadáním věty "advokát pracovní právo Praha" do internetového vyhledávače. Jedním ze specialistů na pracovněprávní problematiku je pražská advokátní kancelář BOROVEC LEGAL, kterou vede advokát pracovní právo - David Borovec. Zajistí pro vás nejen sepsání kvalitních dohod o odpovědnosti, ale zajistí i její plnění a v případě následného pracovněprávního sporu vás zastoupí před soudem.

Advokátní kancelář vám pomůže s vymáháním škody

Pokud vám zaměstnanec způsobil škodu na vašem majetku, majetku třetí osoby, popřípadě škodu na ušlém zisku a vy po něm chcete vymáhat vzniklou škodu, advokátní kancelář převezme vymáhání za vás a postará se o všechny potřebné právní kroky. Vyzve zaměstnance, aby způsobenou škodu uhradil dobrovolně, a pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude škodu vymáhat prostřednictvím soudu a poté ve spolupráci s exekutorským úřadem až do konečného uhrazení.